Nord-Odal kommune tilbyr læreplass i barne- og ungdomsfag. Læretiden er to års opplæring i bedrift. Nord-Odal kommune er medlem i Opplæringskontoret i Innlandet. 

Vi tilbyr læreplass som gir deg muligheter til å utvikle deg videre i faget, med oppfølging av gode veiledere, faglig leder og andre kolleger. 
Du vil være med på å gi gode tjenester til barn som går i kommunens barnehager og skoler. Du vil gjennom læretiden få arbeidspraksis både på skole og i barnehage.

Vi søker deg som har et engasjement for faget, og som vil bidra med din kunnskap hos oss.

Som lærling hos oss får du god støtte på veien til fagbrevet !

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer
 • sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser
 • Skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring 
 • Oppgavene vil til enhver tid følge de krav som er satt i opplæringsplan og de oppgaver som utføres på den enkelte arbeidsplass

Kvalifikasjoner

 • Du må ha fullført 2 årig utdanning på videregående skole innen barne- og ungdsomsfag.
 • Gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig
 • Gode ikt ferdigheter

Det vil bli etterspurt gyldig politiattest før oppstart.

Personlige egenskaper

 • Vi ser at du er ansvarsbevisst, fleksibel og arbeidsom.
 • Videre må du ha gode samarbeidsevner.
 • Du må kunne kommuniseres godt  og ha god relasjonskompetansen

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn i tråd med avtaleverket
 • Kompetent fagmiljø 
 • Godkjent lærebedrift
 • Opplæring i samsvar med lærerplan

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Anne Gundersen, Enhetsleder Sand barnehage, 95234262

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4755273458
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.03.2024