Vi du bli byggdrifterlærling hos oss? Vi søker deg som vil jobbe med drift og vedlikehold i Kongsvinger Kommune.

Kongsvinger kommune er en selvstendig lærebedrift og har per i dag 30 løpende lærlingkontrakter innenfor ulike fagområder. Kongsvinger kommunale eiendomsenhet (KKEiendom) har ansvar for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunens formålsbygg. Enheten forvalter i dag en eiendomsmasse på 115.000m2 bygningsareal og har ca. 75 ansatte. 

Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet. I læretiden vil du få opplæring i daglig drift og vedlikehold, føre tilsyn med og utføre mindre reparasjoner ved  kommunens eide og leide bygningsmasse. Du vil også få innføring i styring og overvåkning av tekniske anlegge både manuelt og via SD -anlegg, samt lære å rapportere avvik og dokumentere i FDVU- systemet.

Kommunen har ambisjoner om å være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for unge mennesker og ønsker å legge til rette for gode lære løp sammen med engasjerte kollegaer og dyktige veiledere. Lærling og veileder jobber aktivt med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreløpet og dokumenterer i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB). 

Arbeidsoppgaver

 • Følge og benytte aktuell læreplan
 • Delta i de daglige driftsoppgaver
 • Tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen fagområdet for å kunne sikre god tjenestekvalitet
 • Få innsikt og kunnskap om aktuelt lov- avtaleverk
 • Bidra til å gi tjenestene et godt omdømme

Kvalifikasjoner

 • Bestått VG1 – bygg og anleggsteknikk 
 • Erfaring fra relevant praksis er en fordel
 • Generelt gode IKT- ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og motivert for faget
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Målrettet, selvstendig og pålitelig
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å jobbe i team
 • Respektfull opptreden og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet

 Personlig egnethet vektlegges særskilt 

Vi tilbyr

 • Varierende læresituasjoner 
 • Faglig utvikling i samhandling med erfarne kollegaer
 • Lærlingsamlinger og oppfølging av tildelt veileder
 • Et godt arbeidsmiljø
 • To til tre års lærekontrakt med lønn


Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. Kongsvinger kommune mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden,  ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. avsenderadresse vil være @webcruitermail.no

Kontaktinformasjon

Stefan Grønnerud , Avdelingsleder KKE v/EDV, 95847101

Arbeidssted

Schusslers veg 2
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4750751704
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Startdato: 12.08.2024
Søknadsfrist: 01.03.2024