Vil du bli kokkelærling hos oss? Vi søker deg som er glad i å lage mat, er kreativ og har estetisk sans.

Kongsvinger kommune er en godkjent lærebedrift og har per i dag 30 løpende kontrakter innenfor ulike fagområder. Kjøkkendriften i kommunen er organisert med et sentralkjøkken, samt lokale kjøkken på en del institusjoner. Sentralkjøkkenet produserer middag for ca. 250 brukere hver dag. I tillegg drifter vi en kantine, som har salg over disk og møtematproduksjon. 

Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet. I læretiden vil du få god forståelse av matens ernæringsmessige betydning. Vi legger vekt på høy hygienisk standard og ønsker å  bidra til  positive matopplevelser for både friske og syke og skape trivsel i hverdagen. Kommunen har ambisjoner om å være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for unge mennesker og ønsker å legge til rette for gode lære løp sammen med engasjerte kollegaer og dyktige veiledere. Lærling og veileder jobber aktivt med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreløpet og dokumenterer i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB). 

Arbeidsoppgaver

 • Følge og benytte aktuell læreplan
 • Delta i de daglige driftsoppgaver
 • Tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen fagområdet for å kunne sikre god tjenestekvalitet
 • Få innsikt og kunnskap om aktuelt lov- avtaleverk
 • Bidra til å gi tjenestene et godt omdømme

Kvalifikasjoner

 • Bestått VG1 restaurant og matfag, og VG2 kokk og servitørfag  
 • Erfaring fra relevant praksis er en fordel
 • Generelt gode IKT- ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og motivert for faget
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Målrettet, selvstendig og pålitelig
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å jobbe i team
 • Respektfull opptreden og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet

 Personlig egnethet vektlegges særskilt 

Vi tilbyr

 • Varierende læresituasjoner i sentralkjøkken, postkjøkken og kantine
 • Faglig utvikling i samhandling med erfarne kollegaer
 • Lærlingsamlinger og oppfølging av tildelt veileder
 • Et godt arbeidsmiljø
 • To års lærekontrakt med lønn


Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. Kongsvinger kommune mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. avsenderadresse vil være @webcruitermail.no

Kontaktinformasjon

Vebjørn Thingnes , Avdelingsleder, 90719890

Arbeidssted

Valhallvegen 1
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4755598981
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Startdato: 12.08.2024
Sluttdato: 11.08.2026
Søknadsfrist: 01.03.2024