Er du engasjert, ansvarsbevisst og motivert til å bli lærling i renholdsoperatørfaget? Da kan du være den vi søker etter! 

Kongsvinger kommune er en godkjent lærebedrift og har per i dag 30 løpende kontrakter innenfor ulike fagområder. Vaskeri- og renholdsavdelingen, Kongsvinger Kommunale Eiendomsenhet (KKE), har driftsansvaret for kommunes vaskeri- og renholdsoppgaver. Avdelingen er organisert i team bestående av 2 til 8 renholdere og utfører renholdsoppgaver på alle kommunale formålsbygg.

Kommunen har ambisjoner om å være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for unge mennesker og ønsker å legge til rette for gode lære løp sammen med engasjerte kollegaer og dyktige veiledere. Lærling og veileder jobber aktivt med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreløpet og dokumenterer i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB).

Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre renhold etter gjeldende renholdsplan 
 • Valg og bruk av riktige kjemikalier
 • Valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
 • Service, kundebehandling og kommunikasjon
 • Arbeid med inneklima og hygiene
 • Bruk av IKT-verktøy

Kvalifikasjoner

 • Bestått Vg1 bygg og anleggsteknikk
 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Strukturert, lærevillig og løsningsorientert 
 • Kommunisere godt med andre
 • Serviceinnstilt
 • God fysisk styrke
 • Evnen til å jobbe i team men også selvstendig
 • Respektfull opptreden og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet

  Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Læresituasjoner med varierte oppgaver 
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lærlingsamlinger og oppfølging av tildelt veileder
 • To-tre års lærekontrakt med lønn

Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. Kommunen mottar alle søknadene elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis dette etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontakten på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no 

Kontaktinformasjon

May Britt Olsson, Avdelingsleder, 47483524

Arbeidssted

Schusslers veg 2
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4759549452
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Startdato: 12.08.2024
Sluttdato: 11.08.2026
Søknadsfrist: 01.03.2024