Liker du å omgås barn og unge, er ansvarsbevisst og motivert for faget? Da kan du være den vi søker etter! 

Kongsvinger kommune er en godkjent lærebedrift og har per i dag 30 løpende kontrakter innenfor ulike fagområder. Læretiden i barn og ungdomsarbeiderfaget er fordelt mellom barnehage og skole. Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred
erfaring og en god start på arbeidslivet. Kommunen har ambisjoner om å være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for unge mennesker. 

Vi ønsker å legge til rette for gode og individuelle læreforløp, sammen med engasjerte kollegaer og dyktige veiledere. Lærling og veileder jobber aktivt med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreforløpet og dokumenterer i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB). 

Gjennom prosjektet "Inn i jobb" skal kommunen være bidragsyter for inkludering av unge mennesker og vil med dette oppfordre deg uten jobb eller manglende utdanning til søke med mulighet for et tilpasset utdanningsløp. 

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv deltager i de daglige driftsoppgaver
 • Tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen fagområdet for å kunne sikre god tjenestekvalitet
 • Få innsikt og kunnskap om aktuelt lov- avtaleverk
 • Gi veiledning, opplæring, informasjon og samarbeid med barn, ungdom og foresatte
 • Følge opp, benytte og dokumentere læreplanmål i OLKWEB
 • Bidra til å gi tjenestene et godt omdømme

Kvalifikasjoner

 • Bestått VG1 og VG2 for barn- og ungdomsarbeiderfag
 • I regi av prosjektet "Inn i jobb" kan søkere med manglende fag, vurderes til individuelle læreforløp
 • Erfaring fra relevant praksis er en fordel
 • Generelt gode IKT- ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og motivert for faget
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Målrettet, selvstendig og pålitelig
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å jobbe i team
 • Respektfull opptreden og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet

 Personlig egnethet vektlegges særskilt 

Vi tilbyr

 • Varierende læresituasjoner i barnehage og skole
 • Faglig utvikling i samhandling med erfarne kollegaer
 • Lærlingsamlinger og oppfølging av tildelt veileder
 • Et godt arbeidsmiljø
 • To års lærekontrakt med lønn
 • Mulighet for å ta tre måneder av læretida i en bedrift i Europa  


Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. Kongsvinger kommune mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. avsenderadresse vil være @webcruitermail.no

Kontaktinformasjon

Camilla Moen, Lærlingkoordinator, +47 481 25 809
Marte Nybo Haugen, HR-rådgiver, 92424202

Arbeidssted

Rådhusplassen 3
2226 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4750751572
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Startdato: 12.08.2024
Sluttdato: 11.08.2026
Søknadsfrist: 01.03.2024