Eidskog kommune har mange års tradisjon i å tilby lærlingeplasser innen barne-og ungdomsarbeid.

Vi søker deg som har engasjement for faget, og som vil bidra med din kunnskap hos oss.

Vi vil gi deg god oppfølging av din faglige leder, gode veiledere og andre kolleger.

Som lærling får du god støtte på veien til fagbrevet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i daglige oppgaver i barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Være en tydelig rollemodell i samspill med barn i alle aldre
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter 
 • Kommunikasjon og samhandling med barn, foreldre og kollegaer
 • Benytte og følge aktuell læreplan
 • Dokumentere og evaluere egen opplæring i elektronisk opplæringsbok

Kvalifikasjoner

 • Du må ha bestått VG1, og påbegynt VG2
 • Før tiltredelse forutsettes det at VG2 er bestått
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode IKT ferdigheter 

Personlige egenskaper

 • Du er lærevillig og har evne til å anvende ny kunnskap
 • Du liker å samarbeide
 • Du er nysgjerrig og engasjert i faget ditt
 • Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Du må være selvstendig og ansvarsbevisst 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr faglige utfordringer og utvikling i gode fagmiljøer med dyktig kolleger
 • En godkjent lærebedrift
 • Opplæring i samsvar med lærerplan i det aktuelle faget
 • Elektronisk opplæringsbok 
 • Utfordrende og utviklende oppgaver igjennom hele læretiden
 • Muligheter for flere arbeidssteder i løpet av læretiden

  Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk. Lønnsvilkår vil være i henhold til gjeldende tariff for lærlinger

Kontaktinformasjon

Eva Grasmo, Faglig leder lærlinger oppvekst , +4748231462
Borgny Fjeld Granstrøm, HR-leder, +4799545840, borgny.granstrom@eidskog.kommune.no

Arbeidssted

Ilagsvegen 13
2230 Skotterud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidskog kommune

Referansenr.: 4761844585
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Søknadsfrist: 01.03.2024