Liker du å omgås mennesker, er ansvarsbevisst og motivert for faget? Da kan du være den vi søker etter! Helsefagarbeider – et yrke for fremtiden! 

Kongsvinger kommune er en godkjent lærebedrift og har per i dag 30 løpende kontrakter innenfor ulike fagområder. I Helse og mestring praktiserer lærlingene i ulike enheter innenfor sykehjem, bofellesskap, tjenester til utviklingshemmede og hjemmebaserte tjenester. Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet. 

Vi ønsker å legge til rette for gode og individuelle læreforløp, sammen med engasjerte kollegaer og dyktige veiledere. Lærling og veileder jobber aktivt med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreforløpet og dokumenterer i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB). 

Gjennom prosjektet "Inn i jobb" skal kommunen være bidragsyter for inkludering av unge mennesker og vil med dette oppfordre deg uten jobb eller manglende utdanning til å søke med mulighet for et tilpasset utdanningsløp. 

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv deltager i de daglige driftsoppgavene i avdelingene
 • Tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen fagområdet for å kunne sikre god tjenestekvalitet
 • Få innsikt og kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk 
 • Gi veiledning, opplæring og informasjon til pasienter, brukere og pårørende
 • Følge opp, benytte og dokumentere læreplanmål i OLKWEB
 • Bidra til å gi tjenestene et godt omdømme

Kvalifikasjoner

 • Bestått VG1 og VG2 for helsefag
 • I regi av prosjektet "Inn i jobb" kan søkere med manglende fag eller utdanning, vurderes til individuelle læreforløp
 • Generelt gode IKT- ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og motivert for faget
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Målrettet, selvstendig og pålitelig
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å jobbe i team
 • Respektfull opptreden og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vektlegges særskilt 

Vi tilbyr

 • Varierende læresituasjoner
 • Faglig utvikling i samarbeid med erfarne kollegaer
 • Lærlingsamlinger og oppfølging av tildelt veileder
 • Et godt arbeidsmiljø
 • To års lærekontrakt med lønn
 • Mulighet for å ta tre måneder av læretida i en bedrift i Europa


Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse  

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no. 

Kontaktinformasjon

Camilla Moen, Lærlingkoordinator, 481 25 809
Marte Nybo Haugen, HR-rådgiver, 92424202

Arbeidssted

Rådhusplassen 3
2226 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4750751955
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Startdato: 12.08.2024
Sluttdato: 11.08.2026
Søknadsfrist: 01.03.2024