Eidskog kommune har mange års tradisjon i å tilby lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget.

Vi søker deg som har engasjement for helsefag, og som vil bidra med din kunnskap hos oss.

Vi vil gi deg god oppfølging av din faglige leder, gode veiledere og andre kolleger.

Som lærling får du god støtte på veien til fagbrevet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i daglige oppgaver i helsearbeiderfaget
 • Tilegne deg kunnskap og ferdigheter i området for å sikre god tjenestekvalitet
 • Veilede og informere pasienter, brukere og pårørende
 • Bidra til utvikling på arbeidsplassen
 • Benytte og følge aktuell læreplan
 • Dokumentere og evaluere egen opplæring i elektronisk opplæringsbok

Kvalifikasjoner

 • Du må ha bestått VG1, og påbegynt VG2
 • Før tiltredelse forutsettes det at VG2 er bestått
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode IKT ferdigheter 

Personlige egenskaper

 • Du er lærevillig og har evne til å anvende ny kunnskap
 • Du liker å samarbeide
 • Du er nysgjerrig og engasjert i faget ditt
 • Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Du må være selvstendig og ansvarsbevisst 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr faglige utfordringer og utvikling i gode fagmiljøer med dyktig kolleger
 • En godkjent lærebedrift
 • Opplæring i samsvar med lærerplan i det aktuelle faget
 • Elektronisk opplæringsbok 
 • Utfordrende og utviklende oppgaver igjennom hele læretiden
 • Muligheter for flere arbeidssteder i løpet av læretiden

  Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk. Lønnsvilkår vil være i henhold til gjeldende tariff for lærlinger

Kontaktinformasjon

Marion Taugbøl Øverby, Faglig leder lærlinger i helse, +4795855796, marion.taugbol.overby@eidskog.kommune.no
Borgny Fjeld Granstrøm, HR-leder, +47 99545840

Arbeidssted

Rådhusvegen 11
2230 Skotterud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidskog kommune

Referansenr.: 4761861233
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Søknadsfrist: 01.03.2024