Leder for Kulturskolen og Kompasshuset


Kulturskolen Odal er interkommunal kulturskole for Nord- og Sør-Odal kommuner. Kulturskolen har 120 elever og 9 ansatte, alle i delte stillinger. Kulturskolen samarbeider med barnehager, skoler, SFO og skole- og voksenkorps.

Kompasshuset er et nyopprettet tilbud i Sør-Odal kommune, og samlokaliserer tjenester som retter seg mot barn og ungdoms fritid. I Kompasshuset ligger kulturskole, kommunes fritidsklubb, en psykisk helsetjeneste (lavterskel), og helsestasjon for ungdom. På Kompasshuset er det 4 ansatte.
Stillingen er delt i følgende funksjoner: 70 % leder for Kulturskolen, 15 % lærer i Kulturskolen og 15 % som leder for Kompasshuset.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver – leder for Kulturskolen:   

 • Fag- personal og økonomiansvar
 • Opptak og oppfølging av elever
 • Koordinere plan for den Kulturelle skolesekken
 • Koordinere plan og gjennomføring av UKM (Ung Kultur Møtes)
 • Koordinerer plan for ulike kulturarrangement

Oppgaver lærer – Kulturskolen:

 • Musikkundervisning – individuelt og i grupper, i skoler barnehager og SFO.

Oppgaver leder – Kompasshuset:

 • Fag- personal og økonomiansvar
 • Planlegging, drift og oppfølging av kommunens fritidstilbud
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid

                                                                                                

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Høyere utdanning i musikk og/eller kulturfag
 • Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring
 • Pedagogisk utdanning
 • Kjennskap til/ eller erfaring fra fag- personal og økonomi arbeid
 • Erfaring fra saksbehandling og offentlig forvaltning
 • Det er ønskelig med allsidig musikkerfaring

 • Kreativ og strukturert
 • Motiverende og samlende
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God gjennomføringsevne

 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjonsvilkår i KLP

Kontaktinformasjon

Kristin Granne, Kommunalsjef, +47 40467721

Arbeidssted

Øgardsvegen 2
2100 SKARNES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4820837460
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 12.06.2024