Eidskog Montessoriskole har ledig vikariat i inntil 90% stilling som skoleassistent. Vikariatet er ledig 04.03.2024 – 30.06.2024, men tiltredelse tidligere er ønsket. Mulighet for forlengelse. Skoleassistenten vil ha fri i alle skoleferiene.

Vi søker deg som er omsorgsfull, selvstendig og fleksibel. Personlig egnethet og høy arbeidsmoral vil bli vektlagt. Skoleassistenter har en viktig rolle på skolen og ansvar for å skape gode relasjoner til elevene. Som skoleassistent skal du bistå barn som trenger både faglig, sosial og personlig støtte.

Arbeidsoppgaver

·        Du skal følge opp enkeltelever med behov for særskilt tilrettelegging og støtte.

·        Du skal inngå i og bidra til et lærende fellesskap.

·        Du skal arbeide og tilrettelegge for aktivitetstilbud på skolefritidsordningen

Kvalifikasjoner

·        Du har godkjent videregående utdanning eller fagbrev.

·        Det er en fordel med fagbrev barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning.

·        Relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning.

·        Spesialpedagogisk utdanning/erfaring er ønskelig.

·        Du har interesse for barn og unges oppvekst og utdanning.

·        For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

·        Du er tålmodig, vennlig og har evne til å se hele eleven.

·        Du trives sammen med aktive barn, både ute og inne.

·        Du er inkluderende, rolig og dyktig på å bygge relasjoner.

·        Du er løsningsorientert og har evne til å ta selvstendige avgjørelser.

Vi tilbyr

·        Et trygt og oversiktlig skolemiljø der trivsel danner rammen om undervisningen.

·        Dyktige og humørfylte kolleger i et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

·        Veiledning i undervisning etter montessoriprinsipper.

·        Lønn og arbeidstid i henhold til avtaleverk.

·        God pensjonsparingsavtale, 7 % fra første krone.

Annet

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov om friskoler, opplæringsloven og forskrifter til disse. For ansettelse i skolen kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, jfr. Opplæringsloven § 10-9. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden.

Søknadsprosessen

Skriftlig søknad og CV sendes til rektor ved Eidskog Montessoriskole via søknadsskjema i utlysningen. Inkluderer relevante kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen i søknaden. Søknader behandles fortløpende fra 2. januar.

Søknadsfrist

Snarest og senest 15. januar 2024.