Kongsvinger er en by- og landbrukskommune sentralt på Østlandet med en times reiseavstand til Gardermoen og vel en time til Oslo. Kongsvinger er også regionsenter som den største kommunen i distriktet og grensekommune til Sverige.

Kongsvinger har fem barneskoler, en 1-10-skole og en ungdomsskole. Vi søker nå motiverte spesialkonsulent/konsulenter i stillinger som vil være knyttet til flere av skolene. Her vil du samarbeide tett med skolenes ledelse om saksbehandling og administrative oppgaver, ivareta skolens førstelinjetjeneste, kontorstøttefuksjoner og du vil inneha rollen som superbruker innenfor ulike digitale systemer. Vi bruker daglig Office 365,  Visma Enterprise, Visma Flyt Skole, Visma Tid og Acos Websak. Du rapporterer til enhetsleder som din nærmeste leder.

Vi tilsetter på følgende enheter:

Merkantil medarbeider i barneskolen 100 %
Barneskolen i Kongsvinger har behov for en delt stilling som merkantil. Det innebærer at man i denne stillingen jobber på to barneskoler, 50/50.
 
Kongsvinger ungdomsskole 100 %
Kongsvinger ungdomsskole (KUSK) ligger på Tråstad, nær Kongsvinger sentrum. Skolen
åpnet i august 2018. Skolen har plass til opptil åtte klasser på hvert trinn og
i dag går det cirka 550 elever på skolen. Skolen tilbyr et godt skolebibliotek
og mulighet til å kjøpe variert lunsj i skolens kantine.

Arbeidsoppgaver

 • Lederstøtte i administrasjon av skolens virksomhet
 • Systemadministrasjon og systemutvikling av digitale programmer innen skole- og elevadministrasjon
 • Superbruker innenfor ulike digitale systemer, it-sikkerhet mv.
 • Forvaltning og saksbehandling, herunder regelstyrt saksbehandling, tilrettelegging av saker, arkiv, forvaltning av skoleskyss mv.
 • Økonomioppgaver som fakturering, kontering, budsjett, lønn- og regnskapsarbeid, bestillinger og anskaffelse mv.
 • Ta i mot henvendelser fra både elever og ansatte

Kvalifikasjoner

 • Høgskoleutdanning innen økonomi og administrasjon er ønskelig
 • Fagbrev innen økonomisk og administrative fag og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Høy digital kompetanse, samt vilje og evne til å tilegne seg ferdigheter i ulike aktuelle digitale verktøy
 • God kjennskap til lover, forskrifter og avtaleverk for oppvekstsektoren er ønskelig
 • Kompetanse og/eller erfaring innen økonomi og budsjettarbeid er ønskelig
 • God norsk og engelsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og positiv fremtreden
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe systematisk, løsnings- og utviklingsorientert
 • Fleksibel og trives med å arbeide i et høyt tempo
 • Nøyaktig med god ordenssans
 • Beholder roen i stressende situasjoner
 • Selvstendig, tar initiativ når oppgaver må løses 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 •  Godt og inkluderende arbeidsmiljø i en travel og spennende hverdag
 •  IA virksomhet
 •  Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk

  Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

  Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

  Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no. 

Kontaktinformasjon

Peter Jan Söderström, Rådgiver Oppvekst, 95330224
Jørgen Bo Gundersen, Rektor, 474 63 790
Lena Godnes Iversen, Rektor, Vennersberg skole, 907 08 056
Arne Nøkling, Rektor, Marikollen skole, 922 68 017

Arbeidssted

Rådhusgata 14
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4805082598
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 20.05.2024