Om stillingen

Ved Kriminalomsorgen Innlandet avdeling for utenlandske innsatte på Kongsvinger, er det ledig engasjement på 1 år som miljøterapeut / fengselsbetjent dagtid.
Stillingen vill inngå i ett team med nåværende aktivitører. 
Miljøterapeut  / Fengselsbetjent på dagtid vil være ansvarlig for en sikkerhetsmessig forsvarlig aktivisering av innsatte på mottaksavdeling, men vil også i perioder måtte bistå ved andre avdelinger.
Stillingen har ansvar for å legge til rette for kreative aktiviteter for mennesker som er i en vanskelig situasjon –
motivere og tilrettelegge for at personer skal være aktive, alene eller sammen med andre. Gjennom aktivitetstiltakene vil man
muliggjøre aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer innsattes funksjoner, skaper opplevelse av mestring, trivsel eller glede

Arbeidsoppgaver

•    kartlegge den enkeltes ønsker om, og mulighet for aktivitet slik at alle innsatte får et tilbud om sysselsetting
•    planlegge, forsvarlighets vurdere, koordinere, lede og gjennomføre aktiviteter i henhold til avdelingens rutiner samt, program, fritidsaktiviteter og hobbyarbeid mm.
•    ansvar for føring av dagpenger/aktivitet for innsatte
•    utvikle og kvalitetssikre aktiviteter
•    ansvar for bestilling av nødvendig utstyr til aktivitetene innenfor en tildelt ramme
•    samarbeid med andre faggrupper og eksterne samarbeidspartnere innen fagområdet
•    bistå vakta med innsatte som er isolert
•    bistå vakta ved akutte hendelser

 Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Utdanning og erfaring

Du må ha

0264 fengselsbetjent

 • bestått fengselsbetjentutdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 
 • personlige egenskaper i tråd med etatens verdier

0808 Miljøterapeut

 • bestått 3-årig videregående skole og relevant yrkeserfaring 
 • personlige egenskaper i tråd med etatens verdier

1201 Miljøterapeut

 • sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning, eller annen relevant utdanning fra høgskole eller universitet på bachelornivå
 • erfaring fra miljøterapeutisk arbeid
 • gode kommunikasjonsevner
 • Personlige egenskaper i tråd med etatens verdier
   

Det er ønskelig at du i tillegg har relevant erfaring eller utdanning innenfo

 • aktivitørfaget
 • design og håndverk
 • idrettsfag
 • musikk, dans, teater
 • det er ønskelig med erfaring som aktivitør. Stillingshaver må også påregne å bidra med oppgaver utenfor eget arbeidsområde etter behov. Vi leter etter en person som liker utfordringer og evner det å håndtere endringer, og flere oppgaver samtidig. 

Det må pårtegnes at stillingens innhold og arbeidsoppgaver endres. 

Personlige egenskaper

 • engasjert – like høyt aktivitetsnivå og ha stor arbeidskapasitet
 • kreativ og nytenkende, samt ha evne til å finne praktiske løsninger og utfordringer som dukker opp. Gjerne med praktisk og teknisk forståelse
 • gode kommunikasjonsevner, forståelse og evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker
 • interessert i å jobbe med mennesker, samt ha tid og evne til å bygge gode relasjoner
 • arbeide strukturert, selvstendig og i team
 • bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som:
  • fengselsbetjent, stillingskode 0264 lønnstrinn 41-57, kr. 443 000 – 557 100,- per år.
  • Miljøterapeut, stillingskode 0808 lønnstrinn 41-51, kr 443 000 – 509 300.
  • Miljøterapeut, stillingskode 1201 lønnstrinn 44-60, kr 460 600 – 584 500.

Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Ansattes holdninger skal være i tråd med Kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er trygghet, åpenhet og nytenking.

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.  
 

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til lokasjonsleder Per Anders Magnes tlf. 94027084 eller avdelingsleder Ola Busterud  tlf.99297497 

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.