Ved Skotterud skole er det behov for en trygg og god voksen som kan jobbe sammen med elever på 1.-4.trinn.

Stillingen vil i hovedsak være i elevenes skoletid, med noe samarbeidstid i etterkant.

Stillingen vil være tilknyttet 1.-4.trinn, med fokus på arbeid med enkeltelever som krever tett oppfølging i hverdagen. Arbeidet vil foregå i hel gruppe, mindre gruppe og en-til-en.

Arbeidsoppgavene vil være gjennom hele skoledagen, både inne i klasserommet og ute i friminuttene. Arbeid i skolens ferier og på planleggingsdager må påberegnes.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av elever med adferdsutfordringer og relasjonelle utfordringer.
 • Samarbeide med pedagogisk personale om tilrettelegging for enkeltelever – men også for større grupper av elever.
 • Veilede elever i deres faglige og sosiale utvikling. 
 • Foreldresamarbeid.
 • Lage planer og rutiner for elever.
 • Tverrfaglig samarbeid, både internt i kommunen og med eksterne tjenester.
 • Delta sammen med elevene på ulike aktiviteter både ute og inne – være en del av hverdagen der elevene er.
 • Gjennomføre arbeidsoppgaver delegert av rektor og assisterende rektor.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø får både elever og ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis med kompetanse som vernepleier – det er også mulig for helsefagarbeider å søke, men vil da bli tilsatt og lønnet som miljøarbeider.
 • Ønskelig med erfaring fra skole eller SFO.
 • Erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov.
 • Erfaring med å jobbe med relasjoner/relasjonsbygging, sosialt samspill og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Erfaring med å planlegge og sette i gang læringsstøttende aktiviteter og lek.
 • Erfaring med å legge til rette for en hverdag med tydelig struktur, forutsigbarhet og klare rammer.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest etter opplæringsloven §10-9 fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er tålmodig, raus og trygg. 
 • Behandler barn og voksne med respekt.
 • Er robust og evner å sette trygge grenser. 
 • Er omstillingsdyktig i møte med elevene og finner gode løsninger.
 • Er god på å samarbeide og har gode kommunikasjonsevner. 
 • Er en tydelig voksenperson som møter ulike elever med positive forventinger.
 • Er fleksibel og takler en aktiv og uforutsigbar arbeidshverdag.
 • Har erfaring fra tverrfaglig arbeid.
 • Bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Snarlig tiltredelse.
 • Givende arbeidsoppgaver – du utgjør en forskjell i barnas hverdag.
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel.
 • Tett samarbeid med støttetjenester internt i kommunen er en del av hverdagen.
 • Inkluderende kolleger og et godt arbeidsmiljø, med høy faglig kompetanse.
 • Tilgjengelig ledelse som ønsker å bidra inn i arbeidshverdagen til alle ansatte.
 • En variert jobb med mange muligheter til å forme hverdagen.

Kontaktinformasjon

May Nordseth, Konstituert rektor , 980 77 204, may.nordseth@eidskog.kommune.no

Arbeidssted

Ilagsvegen 13
2230 Skotterud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidskog kommune

Referansenr.: 4763681120
Stillingsprosent: 80%
Engasjement
Startdato: 04.03.2024
Sluttdato: 30.06.2024
Søknadsfrist: 25.02.2024