Vi skal styrke vår avdelinger på Kongsvinger og Nannestad med nye operatører og søker i den forbindelse etter motiverte medarbeidere med førerkort klasse C/CE og YSK.

Dette er en jobb for deg som liker å arbeide fysisk og ute i all slags vær, med spennende utfordringer knyttet til kritisk infrastruktur – vann og avløp!

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med lastebil eller større maskiner.
 • Gyldig sertifikat klasse C/CE og Yrkessjåførkompetanse (YSK)
 • Arbeidsom, positiv og løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig, men også kunne samarbeide i team
 • Praktisk anlagt og med teknisk innsikt
 • Erfaring med bruk av data/nettbrett/smarttelefon som arbeidsverktøy
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig – flytende

Det er en forutsetning å kunne identifisere seg med våre verdier:

Profesjonell – Utviklende – Miljøbevisst – Pålitelig

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Ny og moderne maskinpark
 • Internt opplæringsprogram
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Solid bedrift med ordnede forhold

Om stillingene:

Arbeidshverdagen består i utføre tjenester for våre oppdragsgivere med bilen som verktøykasse.

Arbeidsoppgavene og hverdagen er variert, og du må like å jobbe fysisk, utenfor bilen i all slags vær og være en trygg sjåfør. Våre kunder er over hele østlandsområdet og består av offentlige sektor, entreprenører, øvrig privat næringsliv og privatpersoner. Bilene går i faste og akutte oppdrag hvor du som operatør må løse oppgaver og utfordringer for kundene i felt.

Arbeidet koordineres av transportleder, men du som operatør har i stor grad direkte kontakt med kundene i felt. Alle arbeidsoppdrag rapporteres elektronisk mellom transportleder og operatører ute i felt.

Operatørene skal se muligheter og løsninger for å imøtekomme kundens ønsker, krav eller spesifikasjoner med hensyn på våre rutiner, arbeidsmetoder, kvalitet og HMS.

Som operatør er du selskapets fremste ambassadør og ansikt utad, både hos kunden og langs veien.

Vår maskinpark er moderne og utstyrt med det nyeste innen teknisk utstyr for spyling og slamsuging.

Spyle- og slamsuger (kombi)

Våre kombi-biler utfører ulike oppdrag innenfor;

 • Kommunal septiktømming på våre kontrakter
 • Spyling av tette rør for avløp og overvann
 • Tining av fryste rør
 • Spyling av stikkrenner
 • Rengjøring av brønner og sisterner
 • Spyling av uteområder og fjellrensk

Supersuger

Vår supersuger er betjent av 2 operatører til enhver tid og utfører oppdrag innenfor;

 • Suging og fjerning av stubbloftsleire
 • Utgraving av kjeller
 • Suging og blåsing av pukk, singel og stein
 • Tømming av tanker, siloer eller andre rom med diverse masser
 • Tømming/rensing av filter for industri

Slamsuger

Våre slamsugere utfører ulike oppdrag innenfor;

 • Kommunal septiktømming på våre kontrakter
 • Slamtransport av ulike masser knyttet til industriell produksjon
 • Slamtransport fra renseanlegg slambasseng
 • Slamsuging av overvann, fett mm.

Arbeidstid:

Stillingen inngår i en turnusordning. Du rullerer mellom en arbeidsperiode på 6 dager med påfølgende 7 dager fri mellom hver arbeidsperiode. Arbeidstid i arbeidsperioden er 06:00 – 19:00.

Det må for kombi-bil operatør påregnes å delta i vår vaktordning i arbeidsperiodene.

Arbeidssted:

Hovedkontoret for selskapet er Sagstua, Nord-Odal.

For stillingene søker vi operatører som skal ha arbeidsdag start fra våre avdelinger på Kongsvinger og Nannestad.