Våre rørtekniske tjenester har høy etterspørsel og i den forbindelse er vi på jakt etter flere motiverte medarbeidere som har relevant erfaring/praktisk sans/interesse for fagfeltet RØRFORNYING.

Rørteknisk avdeling består i dag av 8 personer som utfører følgende tjenester;

 • Rørinspeksjon
 • Rør-rens
 • Rørfornying
 • Trykktesting/desinfisering

Vi jobber i mindre team med hvert vårt fagfelt, men innehar kompetanse til å kunne være fleksible innad i hele gruppen når dette er fordelaktig. Vi tror på at større og bredere kompetanse blant våre operatører øker bevisstheten rundt kvalitet i alle ledd. På den måten kan vi kan tilby de beste løsningene og det beste resultatet for våre kunder. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Interesse for faget vann- og avløp
 • Opptatt av KHMS 
 • Erfaring innen praktisk arbeid 
 • Positiv og løsningsorientert 
 • Strukturert og selvstendig, samtidig god til å samarbeide i team 
 • Godt humør og positiv innstilling til både kunder og kolleger 
 • Fleksibel med tanke på arbeidstid og overnatting 
 • Førerkort klasse B / BE er et krav.
 • Klasse C1, C1E, C og CE er foretrukket, men kompetanseheving avklares for rette kandidater
 • God teknisk innsikt og erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig flytende
 • ADK, Arbeidsvarsling kurs, fallsikringskurs etc. er en fordel, men ikke et krav. 

 

Vi tilbyr: 

 • Et jovialt og godt arbeidsmiljø 
 • Nytt og moderne utstyr 
 • Opplæringsprogram internt 
 • Opplæring/kursing/sertifisering hos våre leverandører 
 • En variert arbeidshverdag 
 • Muligheter for personlig utvikling og kompetanseheving 
 • Utforming av egen arbeidshverdag 
 • Gode lønn-, pensjon- og forsikringsbetingelser 

  

Om rørfornying: 

Rørfornying er et godt alternativ til utskifting av eksisterende rør, som ofte krever vesentlig mindre inngrep, siden man slipper rivning og graving for å erstatte gamle rør.

Istedenfor tar man utgangspunkt i det gamle røret, og forsterker dette fra innsiden med en «strømpe/liner». Røret blir da sterkt, robust og glatt igjen. For å utføre en rørfornying kreves det forarbeid i form av forkontroll, planlegging og prosjektering, før utførelse av rørfornyingen kan gjennomføres og en digital dokumentasjon leveres til kunden. 

Hva kan rørfornyes?

 • Overvannsledninger / overvannsrør
 • Bunnledninger / bunnrør
 • Spillvannsledninger / spillvannsrør
 • Grenrør
 • Innvendige stammer
 • Rør til industri

Vår maskinpark består av topp moderne utstyr og vi rørfornyer dimensjoner inntil DN300mm.

 For mer informasjon om fagområdet, se våre hjemmesider eller kontakt vår fagleder.

Arbeidstid:

Stillingen inngår i en turnusordning. Du rullerer mellom en arbeidsperiode på 6 dager med påfølgende 7 dager fri mellom hver arbeidsperiode. Arbeidstiden i arbeidsperioden er 06:00 – 19:00.

Arbeidssted:

Hovedkontoret for selskapet er på Sagstua, Nord-Odal. Dette er også utgangspunktet for arbeidsdag start og slutt.

Det må påregnes noe reise og overnatting i arbeidsperioder, etter nærmere avtale.