Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, personlig assistent/kommunal BPA, dagsenter og ambulerende natt-tjeneste i kommunen. Brukerne får tildelt vedtak på personlig assistanse for å opprettholde hjemme-best prinsippet. 

Vi søker engasjerte og aktive sommervikarer med interesse for mennesker og som ønsker å jobbe som personlig assistent i fortrinnsvis ukene 25-32 da våre faste ansatte skal avvikle ferie. Vi tilbyr god opplæring, oppstartspakke med relevante e-læringskurs og et godt arbeidsmiljø.

Vi tar inn søkere fortløpende og fram til søknadsfrist utgår.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre dagliglivets gjøremål som aktivitet, ernæring, praktisk bistand og personlig stell og egenomsorg
 • Legemiddelhåndtering
 • Ha tilsyn med og ansvar for brukerens ulike hjelpebehov og utfordringer
 • Føre elektronisk journal
 • Kunne følge tiltaksplaner og utføre målinger
 • Håndtering av ulike tekniske hjelpemidler

Kvalifikasjoner

 • Generelle IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Studenter eller personer med erfaring innen helse er også velkomne til å søke
 • Førerkort kl B
 • Ingen krav om helsefaglig bakgrunn

Personlige egenskaper

 

 • Fleksibel og løsningsorientert  
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Pliktoppfyllende og ansvarsfull  
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner

  Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsdager
 • Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Turnusarbeid med helg

Annet 

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Mulighet for videre engasjement som tilkallingsvikar 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Linda Mari Aarskog, Enhetsleder, 456 35 950
Jeanett Nybråten Løvtjernet, Koordinator, 907 18 319
Inger Lise Bjørklund, Avdelingsleder, 488 91 067

Arbeidssted

Valhallvegen 1
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4786551522
Stillingsprosent: 50%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 31.05.2024