ARA Kongsvinger poliklinikk søker psykologspesialist i fast stilling.

Har du lyst å arbeide med spesialisert rusbehandling i et godt og faglig utviklende miljø? I en stilling som innebærer varierte oppgaver, der du arbeider tverrfaglig og med mulighet for å følge opp pasienter over tid?

ARA Kongsvinger er lokalisert under ARA Ahus, som er en av landets største avdelinger for behandling av rus og avhengighetslidelser. Vår avdeling dekker et stort geografisk område og består av 9 kliniske seksjoner, fordelt på 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner.

ARA Kongsvinger poliklinikk har 11 årsverk, og er tverrfaglig sammensatt med helse-, psykolog-, sosial – og kontorfaglig kompetanse. Det er lagt godt til rette for samarbeid og drøftinger i de enkelte pasientsaker. Poliklinikkens målgruppe er mennesker med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Behandlingstilbudet består av individualterapi, samt pårørendeoppfølging. Vi jobber i tråd med nasjonale føringer for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).Opptaksområdet er befolkningen i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, og Nes. Vi har tett samarbeid med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Vi holder til sentralt i Kongsvinger, lokalisert nær Kongsvinger sykehus og BUP, og holder til i samme bygg som DPS.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med avhengighetsproblematikk, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser. 
 • Bidra med spesialistkompetanse i klinikken
 • Veiledning/opplæring
 • Delta i utvikling av fagmiljøet i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog med spesialistutdanning
 • Psykologer som innen rimelig tid fullfører sin spesialisering kan også søke
 • Det er ønskelig med erfaring fra TSB
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Du må like å jobbe tverrfaglig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Tverrfaglig jobbing med pasienten i sentrum
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag
 • Mulighet til å bidra for videreutvikling av tjenestetilbudet på poliklinikken
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Kontaktinformasjon

Linda Neskvern Hvithammer, Seksjonsleder, +4793880636

Arbeidssted

Parkvegen 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4779025492
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.04.2024