Sør-Odal kommune har fått tilskuddsmidler fra Statsforvalter til psykomotorisk fysioterapi for å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov. Stillingen er underlagt fysioterapiavdelingen i rehabilitering og tildeling, men i det daglige arbeides det tett med rus-psykisk helsetjeneste. Det er tiltenkt at stillingen skal jobbe både på individnivå, men også på tjenestenivå i form av å etablere samarbeid med rus-psykisk helsetjeneste, bidra i tverrfaglige samarbeid og videreutvikle stillingen.
 
Målet med ordningen er å styrke psykomotoriske tjenester både individuellt nivå og på overordnet nivå gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester. Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Psykomotorisk undersøkelse, behandling og trening, individuelt og/eller  i grupper
 • Veiledning, rådgivning og undervisning
 • Behandling av pasienter med sammensatt sykdomsbilde
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og kontinuerlig evaluere tiltak på bakgrunn av pasientens mål og ressurser. 
 • Utvikling av tjenestetilbudet og jobbe i henhold til prosjektets målsetting og rapportering  

Kvalifikasjoner

 • Psykomotorisk fysioterapeut med norsk autorisasjon (studenter i psykomotorisk studieforløp kan også søke)
 • Ønskelig med erfaring innen psykomotorisk oppfølging i offentlig helsetjeneste 
 • Erfaring med gruppe og individuell oppfølging
 • Faglig oppdatert og helhetlig tilnærming
 • God  muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, utviklingsorientert og evne til å ta initiativ
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet og vant til å jobbe i en hektisk arbeidshverdag
 • Interesse og evne til å holde seg faglig oppdatert og tilegne seg nødvendig kompetanse
 • Strukturert og ansvarsfull 
 • Godt humør, gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner
 • Bidrar til å opprettholde et god arbeidsmiljø og utvikle avdelingen  
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Lønn etter tariff
 • Fleksitid
 • God arbeismiljø og faglig utvikling

 

 

Kontaktinformasjon

Karoline Sofia Knutsrud, Psykomotorisk fysioterapeut, 47450752
Ann Kristin Kristiansen, Leder rus-psykisk helsetjeneste, 47450749

Arbeidssted

Sykehusvegen 26
2100 Skarnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4713344777
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 23.06.2024