Renholdsavdelingen har 17 ansatte og vi utfører oppgaver ved alle kommunale bygg. 

Vi har behov for renholdsvikarer på vikarliste. Det innebærer ingen fast stillingsprosent. Da det er behov for flere vil det gjøres tilsettinger fortløpende,
Det innebærer tilbud om arbeid ved sykdom, permisjoner og lignende blant de
fast ansatte, samt at du må kunne arbeide noen helger og helligdager ved behov. Renholdsavdelingen er morgenfugler og begynner kl 06.00 på hverdager.

Arbeidsoppgaver

Daglig og periodisk renhold. Bruk av maskiner og utstyr.

Kvalifikasjoner

Det er fint om du har erfaring fra renholdsarbeid,
men er ikke påkrevd da god opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper

Ha arbeidslyst, samarbeidsevne, god helse og
gode norsk kunnskaper

Vi tilbyr

  • Bedriftshelsetjeneste
  • Pensjonsordning i KLP
  • Lønn etter tariff
  • Kompetent fagmiljø  

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

 

Kontaktinformasjon

Vigdis Fredheim, Enhetsleder renhold, +47 97016452

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4814001091
Stillingsprosent: 0%
Annet
Søknadsfrist: 28.05.2024