Om stillingen

Vi søker faglig dyktig og engasjert saksbehandler/IKT medarbeider til en fast 100% stilling med kontorsted Kongsvinger. Domstolene er i en spennende endringsprosess både organisatorisk og som følge av økt digitalisering. Dette påvirker fremtidige arbeidsprosesser i domstolen, og teknologi tas i bruk på nye områder. Vi søker deg som har interesse for jus, men som også er nysgjerrig på det digitale utviklingsarbeidet som pågår i domstolene.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være delt mellom saksbehandling og IKT arbeid. Saksbehandlingen utgjør omkring 80% av stillingen.

Allsidige saksbehandleroppgaver innenfor flere områder og sakstyper, herunder:

 • praktisk forberedelse, saksbehandling og etterarbeid samt digital tilrettelegging
 • veiledning av og kommunikasjon med parter, profesjonelle aktører og brukere
 • beramming av rettsmøter

Saksbehandlere jobber innenfor tingrettens saksområder: Straffesaker, sivile saker, skifte- og konkurssaker, tvang- og gjeldsordningsaker og ulike administrative oppgaver. Vi kan tilby et variert og selvstendig saksbehandlerarbeid i nært samarbeid med dommere og øvrige saksbehandlere.

Når det gjelder IKT arbeidet knytter oppgavene seg til:

 • lokal brukerstøtte for alle ansatte og brukere
 • bidra til en god opplæring og veiledning av alle ansatte
 • teknisk operativ støtte

Kvalifikasjonskrav

 • Du har bachelor i jus, eller annen/tilsvarende relevant utdannelse som for eksempel kriminologi, rettssosiologi eller statsvitenskap.
 • Relevant erfaring som saksbehandler, kan kompensere for manglende utdannelse utover videregående skole.
 • Du har god digital forståelse og IT-kompetanse.
 • Du har gjerne erfaring fra digital brukerstøtte, men det viktigste er en stor interessere for IKT.
 • Du har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Ønskede personlige egenskaper:

 • Du er strukturert og har evne til å prioritere mellom oppgaver.
 • Du samarbeider godt i team og kan håndtere stressende situasjoner.
 • Du har god gjennomføringsevne, leverer kvalitet og bidrar effektivt til god fremdrift og saksavvikling i domstolen.
 • Du kommuniserer godt med parter, profesjonelle aktører og brukere.
 • Du jobber selvstendig og tar initiativ til forbedringer. Du er serviceinnstilt, omgjengelig og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • Variert og selvstendig saksbehandler arbeid i nært samarbeid med dommere og øvrige saksbehandlere.
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med positive kollegaer.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse.
 • Domstolene legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Det er en forutsetning at du kan være fysisk til stede og tilgjengelig for virksomheten på daglig basis.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, avhengig av dine kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse

Praktisk om søknadsprosessen

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. For stillingen gjelder 6 måneder prøvetid.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via «Søk stillingen» på denne side. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser og dokumenterer hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen