SCHÜTZ Nordic AS har behov for dyktige, engasjerte og lærevillige sommervikarer til sin produksjon av plastemballasje. Stillingen som operatør innebærer montering av ferdige IBCer på begge våre produksjonslinjer. Operatører inngår i en treskiftsordning, som igjen krever at man er over 18 år. SCHÜTZ Nordic AS tilbyr gode læringsmuligheter i en spennende og moderne industribedrift. En fordel å ha sertifikat for bil.

Stillingen krever noe tekniske ferdigheter, god fysikk og gode norskkunnskaper.

Personlige egenskaper som ansvarsfull, selvstendig og pålitelig verdsettes høyt.

Nødvendig opplæring vil bli gitt.