Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Kongsvinger er en poliklinisk seksjon i avdeling BUP, Ahus. Seksjonen har for tiden rundt 30 årsverk, og har lokaler ved Kongsvinger sykehus. Seksjonen dekker kommunene Kongsvinger, Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Nes. Poliklinikken har en faglig stor og sterk personalgruppe, og et trivelig sosialt miljø. Seksjonen er en del av Norges største BUP-avdeling (Ahus), og tar aktivt del i forskning og fagutvikling.

Vi søker nå etter:

Seksjonsleder ved BUP Kongsvinger 100 % fast stilling
Seksjonslederen er øverste leder for BUP Kongsvinger, og sitter også i avdelingens ledergruppe (Avdeling BUP, Divisjon Psykisk helsevern). Nærmeste overordnede er avdelingsleder for avdeling BUP.

Seksjonslederens oppgaver er blant annet  å ivareta områdeansvaret som poliklinikk, legge til rette for faglig forsvarlig utredning og behandling med kort ventetid, bidra til å forbedre og optimalisere seksjonens og avdelingens totale faglige tilbud og ressursutnyttelse, og sørge for at seksjonen oppfyller de krav som stilles av myndigheter og helseforetak. Seksjonen er videre inndelt i enheter med enhetsledere.   

Seksjonslederens arbeids- og ansvarsoppgaver:

1. Overordnet system- og behandlingsfaglig ansvar for seksjonen (faglig forsvarlighet)
2. Ansvar for personalforvaltningen i seksjonen, inklusive HMS-ansvar
3. Ansvar for økonomiforvaltningen i seksjonen
4. Resultatansvar i seksjonen (de mål og krav som til enhver tid gjelder)

Som medlem av avdelingens ledergruppe skal også seksjonslederen bidra til samarbeid og helhetstenkning i det totale faglige tilbudet som gis (både ved våre poliklinikker og døgnseksjoner, og i samarbeidet med kommuner og andre eksterne), og i forvaltningen av avdelingens samlede ressurser.

Seksjonsleder er poliklinikkens ansikt utad, og skal ivareta samarbeid og samhandling med kommuner, øvrige seksjoner i avdelingen, andre avdelinger på Ahus (psykisk helsevern for voksne, Barne- og ungdomsklinikken på sykehuset) og andre samarbeidspartnere.

Avdelingslederen utarbeider i samarbeid med seksjonslederen en egen lederkontrakt og mål.

Vi søker en fleksibel, samarbeids- og løsningsfokusert leder som kan gjøre tydelige prioriteringer innenfor gitte faglige rammer og føringer, og innenfor gjeldende økonomiske rammer. Lederen må kunne tenke helhetlig og langsiktig, og kunne trives som leder i en travel hverdag, og i et fagfelt preget av utvikling, endring og entusiasme. Lederen må kunne stå støtt og trygt i en hverdag med ulike kryssende interesser, krav og forventninger. Tydelig og fleksibel kommunikasjon, god struktur og oversikt, å kunne planlegge, sette mål og gjennomføre, og skape involvering og medvirkning er egenskaper som vil bli tillagt stor vekt.

Det vil bli lagt vekt på samlet utdanning, erfaring og kompetanse, der tidligere ledererfaring er nødvendig, og lederutdanning er ønskelig. Erfaring fra psykisk helsevern (BUP poliklinikk) er et krav, og ledererfaring i dette feltet vektlegges i stor grad. Søkeren må ha en grunnutdanning relevant for psykisk helsevern.

Avdelingen vektlegger en kunnskapsbasert praksis med god tilgjengelighet og korte ventelister. Avdelingen og seksjonene driver et relativt omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, noe vi ønsker å videreføre og stimulere ytterligere.

Noe reising må påberegnes.

Tiltredelse: Etter avtale

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet system- og behandlingsfaglig ansvar for seksjonen (faglig forsvarlighet)
 • Ansvar for personalforvaltningen i seksjonen, inklusive HMS-ansvar
 • Ansvar for økonomiforvaltningen i seksjonen
 • Resultatansvar i seksjonen (de mål og krav som til enhver tid gjelder)
 • En del av ledergruppen i Avdeling BUP 
 • Samarbeid med andre enheter og instanser både internt i avdelingen og Ahus, og eksternt
 • Se for øvrig utfyllende tekst ovenfor

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som kvalifiserer for arbeid i psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten) for barn og unge 
 • Lederutdanning
 • Erfaring fra psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten), barn og unge
 • Relevant ledererfaring 
 • Se for øvrig utfyllende tekst ovenfor

Personlige egenskaper

 • Vi søker en leder som kan planlegge og sette mål innenfor gitte rammer og forutsetninger
 • Du må kunne gjøre tydelige prioriteringer, og kommunisere disse både innad og utad
 • Du må ha god struktur og oversikt, og god gjennomføringsevne
 • Du må trives som leder i en travel hverdag, og kunne stå støtt og trygt i en hverdag med ulike kryssende interesser, krav og forventninger
 • Du må kunne involvere og skape medvirkning 
 • Du må fremstå som fleksibel, samarbeids- og løsningsfokusert

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet på Kongsvinger
  Norges største fagmiljø innen BUP, med de muligheter dette gir for fagutvikling, forskning og organisering
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

 

Kontaktinformasjon

Morten Grøvli, Avdelingsleder, +4763894213

Arbeidssted

Parkveien 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4785199707
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 05.04.2024