Beskrivelse

Sentrum videregående skole har ledig stilling som lærling i IT-driftsfaget fra august 2024.

Vi søker deg som

 • er serviceinnstilt og engasjert
 • er lære- og samarbeidsvillig
 • har evne til å bygge gode relasjoner til elever og ansatte
 • har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • en spennende arbeidsplass der ingen dager er like
 • gode kollegaer og et utviklende miljø
 • opplæring i henhold til læreplanen
 • lønn etter Hovedtariffavtalens kapittel 2
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % stilling som lærling fra august 2024
 • arbeidssted IKT-avdelingen ved Sentrum videregående skole
 • IKT-avdelingen består av to faste ansatte og to lærlinger

Arbeidsoppgaver

 • kundeservice, brukerstøtte og opplæring/veiledning av elever og ansatte
 • drift og vedlikehold av skolens datasystemer og AV-utstyr
 • andre oppgaver etter virksomhetens behov

Kvalifikasjonskrav

 • fullført og bestått Vg2 informasjonsteknologi
 • personlig egnethet vil tillegges vekt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Link til søknadsskjema: Søk her