Beskrivelse

Sentrum videregående skole har ledig 100 % fast undervisningssstilling i automatiseringsfaget fra 1. august 2024.

Skolen startet opp med automatiseringsfaget i 2021 og tilbyr nå Vg2 og Vg3 automatisering. Vi har investert i topp moderne utstyr som elevene benytter i utdanningen. Du vil få mulighet til å utvikle et framtidsrettet utdanningstilbud i nært samarbeid med kollegaer og næringsliv.

Vi søker deg som har

 • fagbrev og 2-årig teknisk fagskole eller yrkesfaglærerutdanning/høgskole innen elektro/automasjon/elektronikk
 • relevant praksis
 • pedagogisk utdanning, eller gjennomfører dette innen 3 år
 • gode digitale ferdigheter
 • engasjement for yrkesfag og for pedagogisk utviklingsarbeid med elevene i fokus
 • gode samarbeidsevner og evne til å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • evne til å være en tydelig og voksen rollemodell som leder klassene på en trygg måte
 • evne til å se den enkelte elevs behov og tilpasse undervisningen etter det
 • vilje til å ta del i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid
 • førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • en spennende og samfunnsnyttig jobb
 • gode rammer, system og rutiner i oppfølgingsarbeidet av elevene
 • et kompetansemiljø med nær tilknytning til næringslivet i regionen
 • lokaler og undervisningsutstyr med høy kvalitet
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • fast 100 % undervisningsstilling 
 • prosjektbasert arbeidsmetodikk med fokus på tverrfaglighet
 • kontakt med aktuelle bedrifter vil være en viktig del av arbeidet
 • arbeidssted Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i programfag innenfor elektrofag
 • bidra til at elevene får utplassering i bedrift
 • bidra til å utvikle gode relasjoner og nettverk med lokalt næringsliv
 • kontinuerlig faglig oppdatering
 • delta i skolens ulike samarbeidsorganer og /-arenaer
 • andre oppgaver etter skolens behov

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Link til søknadsskjema: Søk her