Beskrivelse

Skarnes videregående skole har ledig vikariat i realfag, i  60 – 100 % undervisningsstilling.

Vi søker deg som 

 • har formell faglig og pedagogisk utdanning i fysikk. Det er også ønskelig med undervisningskompetanse i matematikk, men dette er ikke et krav
 • har undervisningserfaring fra videregående, men dette er ikke et krav
 • bruker informasjonsverktøy aktivt i undervisning og i arbeidshverdagen ellers
 • har et godt og inkluderende elevsyn
 • er en tydelig klasseleder
 • har evne til å etablere gode relasjoner til elever og ansatte
 • har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig 
 • har gode samarbeidsevner 

Kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse i fysikk
 • pedagogisk utdanning
 • erfaring med bruk av digitale verktøy
 • ønskelig med undervisningserfaring fra videregående opplæring

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i fysikk, og matematikk

 Vi tilbyr

 • hyggelige elever i et godt læringsmiljø
 • gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • lyse og trivelige lokaler
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsvilkår

Om stillingen

 • 60 – 100 % vikariat i realfag

 

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Link til søknadsskjema: Søk her