I Åsnes kommune har vi tre barneskoler og en ungdomsskoler. Ved alle disse skolene er det gjennom året et varierende behov for lærervikarer med pedagogisk utdanning, samt assistenter (fagarbeidere) i skolen og SFO.  Det kan dreie seg om dagsoppdrag og kortere vikariater.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet vil bestå av å tiltre som vikar ved behov og tilkalling i alle fag i grunnskolen. 
 • Du skal bidra til elevenes trivsel og læring ved å være en trygg og tydelig voksen. 
 • Delta i skolens og SFO's aktiviteter ute og inne
 • Tilkallingen skjer etter behov og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle. Arbeidsforholdet er en midlertidig tilsetting med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 14.9 nr. 1 pkt. b.
  Avtalen innebærer ingen rett til vikaroppdrag og arbeidstakeren kan takke nei til de tilbudte vakter.

Kvalifikasjoner

 • Det ønskes godkjent undervisningskompetanse i samsvar med opplæringslovens § 10-1 for tilsetning i grunnskolen.
 • For assistenter er det ønske om kompetanse som fagarbeider.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt, og utdanningskravet kan kompenseres med erfaring.
 • Det forventes gode formidlingsferdigheter.

Personlige egenskaper

 • Glad i å jobbe med barn og ungdommer
 • Trygg i voksenrollen
 • Gode samarbeidsevner
 • Den som tilsettes som vikar på tilkalling må være fleksibel og det vil bli lagt stor vekt på egnethet.
 • For å kunne jobbe i skole, må du legge frem godkjent politiattest ved tiltredelse.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til tariffavtale. Hyggelig arbeidsmiljø og medlemskap i en av Norges beste pensjonskasser

Kontaktinformasjon

Frode Dragsnes, Assisterende rektor Åsnes ungdomsskole, 41107118, frode.dragsnes@anses.kommune.no
Siv Lie Huse, Rektor/enhetsleder Flisa skole/SFO, 97701255, sivlie.huse@asnes.kommune.no
Marthe Hedblom, Rektor/enhetsleder Sønsterud skole/SFO, 98467663, marthe.hedblom@asnes.kommune.no
Ivar Berg, Rektor/enhetsleder Åsnes opplæringssenter, 48896227, ivar.berg@asnes.kommune.no
Tom Remi Eriksmoen, Rektor/enhetsleder Åsnes ungdomsskole, 97170071, tomremi.eriksmoen@asnes.kommune.no
Madelaine Thomasen Brand, Rektor/enhetsleder Jara skole/SFO, 48957215, madelainethomassen.brand@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgt. 1
2270 Flisa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4706530989
Stillingsprosent: 1%
Annet
Søknadsfrist: 01.04.2024