Nå har vi har ledig en fast stilling i 100% som merkantil på Glommasvingen skole.

Stillingen utgjør en av to merkantile stillinger ved skolen.
Du må synes skole er spennende, og gjerne ha erfaring fra tilsvarende stilling. Du vil være sentral i skolens daglige drift, og en viktig støttespiller for alle i skolens organisasjon.

Glommasvingen skole trenger deg som brenner for inkludering, mangfold og utviklingsarbeid.

Glommasvingen skole på Skarnes ble innviet høsten 2019 og er en skole for alle elever i 1.-10. trinn i Sør-Odal kommune. Skolen har en stor SFO. Skolen har i underkant av 800 elever og ca. 120 ansatte.

Det er kort vei til Skarnes togstasjon og gode muligheter for pendling. Vi har også gratis parkering for ansatte.
Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetslova § 25.

Eventuell ansettelse skjer med 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i opplæringsloven, fremlegges.

Sør-Odal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

   

Arbeidsoppgaver

 • Betjene sentralbord
 • Håndtere vikarinnhenting i samarbeid med avdelingsledere
 • Elektronisk arkiv og håndtering av post
 • Gi informasjon og yte service til elever, ansatte og foresatte og øvrige samarbeidspartnere
 • Fakturabehandling / e-bilag
 • Innkjøp, bestillinger og varemottak
 • Registrering av variabel lønn
 • Behandling av skyss søknader og annet knyttet til skoleskyss
 • Behandling av skademeldinger for elever og ansatte
 • Administrere oppgaver knyttet til nye elever og elever som flytter
 • Administrere oppgaver knyttet til eksamen, karakterer og vitnemål
 • Administrere skolefotografering
 • Administrere skolemelk
 • Oppfølging av utleie på skolen
 • Enklere saksbehandling og andre kontoroppgaver

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Søker må ha stor arbeidskapasitet
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å håndtere varierende situasjoner og oppgaver som oppstår i en travel hverdag
 • Har engasjement og godt humør, vilje og evne til fornyelse og endring
 • Strukturert
 • Pålitelig

 • Du har fagbrev innen kontorfag, eventuelt 3 årlig videregående skole innen handels-og kontorfag, eller tilsvarende realkompetanse. Relevant erfaring kan kompensere for dette
 • Du har erfaring fra liknende arbeid
 • Du har god IKT-kompetanse, gjerne med kjennskap til programvare som Visma og WEB sak
 • Du har god kommunikasjonsevne
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, jf. opplæringsloven §10-9

 • Flotte elever
 • Engasjerte og dyktige ansatte
 • En ny flott skole

Kontaktinformasjon

Unni Mundal, Assisterende rektor, +47 97043840

Arbeidssted

Øgardsvegen 2
2100 SKARNES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4821932711
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.06.2024