Solør barneverntjeneste har jevnlig behov for besøkshjem og utvidet besøkshjem for barn som har ekstra behov. Vi søker familier som kunne tenke seg å hjelpe barn som av ulike årsaker trenger hjelp til en aktiv og meningsfylt hverdag og fritid.

 

Arbeidsoppgaver

For besøkshjem kan omfanget være fra en til to helger per måned, men også mer eller mindre. Det kan også være aktuelt med enkelte ukedager med og uten overnatting.
Et utvidet besøkshjem er en familie som kan være en ressurs både for barn og foreldre som er i en vanskelig livssituasjon.
Det kan innebære veiledning til foreldre, støtte i daglige gjøremål som å bringe og hente i barnehage, skole og   fritidsaktivitet. Samt være et ekstra nettverk for familien.

Kvalifikasjoner

Du/dere må være voksen, trygg og ha evne til å bygge tillit og utvikle gode relasjoner. Du må være til å stole på slik at tilbudet blir forutsigbart for barna og kan vare over tid. Innholdet i oppdraget utarbeides i samarbeid mellom saksbehandler i barneverntjenesten og den som trenger besøkshjem/utvidet besøkshjem og deres foresatte.
Ved eventuelle oppdrag må det fremlegges lovpålagt politiattest og helseattest. Vi vil også komme på hjemmebesøk.
Det vil være en godkjenningsprosess hvor vi blir kjent med dere og hva dere kan tilby. Det utarbeides en oppdragsavtale med godtgjøring og utgiftsdekning etter gjeldene satser.

Kontaktinformasjon

Kjersti Svartholt, Konsulent, 45877487, kjersti.svartholt@asnes.kommune.no
Heidi Sunde, Avdelingsleder, 400 31 536, heidi.sunde@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Nedgardsvegen 1
2270 Flisa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4571254074
Stillingsprosent: 0%
Annet
Søknadsfrist: 31.12.2024