Fra 1. august er det ledig 1 fast montessoripedagog/lærerstilling. Våre fagbehov vil hovedsakelig være norsk, matematikk, engelsk, naturfag, musikk og spesialpedagogikk, men alle fagkombinasjoner vil vurderes.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning/veiledning.
 • Klasseledelse.
 • Kartlegging/observasjon.
 • Samarbeid med elever og lærere.
 • Samhandling skole-hjem.
 • Utviklingsarbeid på skolen/i Dekomp.

Kvalifikasjonskrav:

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven kapittel 14, samt forskrift til Privatskoleloven kapittel 8 som innebærer montessoripedagogikk.

Lærer med godkjent utdanning uten montessoripedagogikken vil bli vurdert, men bør da være innstilt på å ta utdanning i regi av skolen innen høvelig tid.

Meget gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Solør Montessoriskoles verdier er: positiv, nysgjerrig, integritet, inkluderende og samarbeidende. Vi søker etter ansatte som etterlever disse verdiene.

For stillingen søker vi en ansatt som:

 • Har god klasseledelse. Er tydelig, men trygg voksen.
 • Evner til å se enkeltelevers særskilte behov.
 • Er god til å etablere og opprettholde relasjoner.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til planlegging.
 • Viser gode samarbeidsevner, men er også utpreget selvstendig og initativrik.
 • Er glad i barn og opptatt av hvordan du utgjør en positiv forskjell for dem.
 • Du er fleksibel og tåler at det er perioder med høy arbeidsbelastning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Kompetent fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Ansatte som er opptatt av elevenes utvikling, læring og fremtid.
 • Et godt og trygt arbeidsmiljø med fokus på personlig utvikling.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • God pensjonsordning.

Tilsetting og prøvetid:

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover. Ved fast tilsetting i undervisningsstilling må du ha faglig og pedagogisk kompetanse jfr Opplæringsloven.

Vi krever gyldig politiattest iht. Opplæringsloven §10-9. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Mannlige søkere og søkere med montessoriutdanning, eller motivasjon for å starte på utdanning, vil bli prioritert.

Kontaktinformasjon:

Tore Ellefsen

Styreleder

977 31 500

styreleder@solormontessori.no