Beskrivelse

Solør videregående skole har ledig 100% undervisningsstilling på naturbruk fra 01.08.2024.

Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • har solid faglig kompetanse innen skog og utmark, jakt, fiske, viltforvaltning og naturforvaltning
 • er en god klasseleder
 • liker å samabeide, og samtidig er selvstendig

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • arbeidsstedet er på vår avdeling på Sønsterud

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i programfag på Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring m/friluftsliv og Vg3 studieforberedende naturbruk
 • delta i skolens utviklingsarbeid
 • oppfølging av elever

Kvalifikasjoner

 • utdanning fra høyskole eller universitet med bachelor innenn skogbruk/utmark, eller tilsvarende med relevant realkompetanse
 • oppdatert kompetanse innen friluftsliv, jakt, viltforvaltning, fiske, naturforvaltning og skogbruk
 • gode digitale ferdigheter
 • beherske aktuelle arbeidsredskap som etterspørres i undervisningen, og som benyttes innenfor fagfeltet friluftsliv, jakt, viltforvaltning, fiske, naturforvaltning og skogbruk
 • gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig.

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Link til søknadsskjema: Søk her