Beskrivelse

Solør videregående skole har ledig inntill 200% undervisningsstilling innen anleggsteknikk fra 1. august 2024.

Vi søker deg som

 • har relevant faglig og pedagogisk utdanning
 • som er opptatt av kvalitet i arbeidet
 • er fleksibel og positiv til utvikling og endring
 • er selvstendig og strukturert, og samtidig trives med å jobbe i team
 • skaper gode relasjoner med elever og kollegaer
 • liker å jobbe i et miljø med ungdom
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • interssante arbeidsoppgaver i samarbeid med kollegaer
 • et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger.

Om stillingen

 • inntill 200 % fast stilling ledig fra 01.08.2024
 • arbeidssted på vår avdeling i Våler.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning på Vg2 anleggsteknikk
 • oppfølging av elever faglig og sosialt
 • delta i faglig samarbeid og utviklingsarbeid med kollegaer.

Kvalifikasjoner

 • kompetanse til å undervise innen anleggsteknikkfagene
 • pedagogisk kompetanse
 • god bruker på aktuelle digitale verktøy.

Ønskede kvalifikasjoner

 • yrkesfaglærer innen anleggsteknikkfagene
 • 2 år eller mer med yrkesteoretisk utdannelse utover videregående skole.

 

Søkere som ikke har pedagogisk utdanning kan tilsettes, men med forbehold om at slik utdanning må påbegynnes i løpet av tre år

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Link til søknadsskjema: Søk her