Ønsker du en sommerjobb ved vårt nye sykehjem Holttunet? 

Vi søker nå ferievikarer som ønsker en spennende og utfordrende jobb til sommeren. Vi trenger vikarer på både dag, kveld og natt i demensavdelingene i tidsrommet uke 25-33. Det foretas løpende inntak av vikarer i hele utlysningsperioden og frem til søknadsfristen.

Vi lyser ut flere stillinger og er på utkikk etter ferievikarer i ulik stillingsprosent. Oppgi gjerne i søknaden hvor mye du har mulighet til å jobbe.

Arbeidsoppgaver

 • Ha tilsyn med og ansvaret for pasienter med ulike hjelpebehov og utfordringer
 • Personlig hygiene og oppgaver knyttet til ernæring etter individuelle behov og gjeldende rutiner
 • Legge til rett for aktivisering
 • Gi veiledning til pasienter og pårørende, og bidra til et godt samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring foretrekkes, men er ikke et krav
 • Studenter og elever innen helserelaterte utdanninger oppfordres til å søke
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Motivert for å jobbe med mennesker
 • Engasjert og interessert
 • Evner til å jobbe selvstendig, men også i team
 • Viser respekt, er lojal, positiv og fleksibel

Personlige egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Muligheter for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Være med i oppstarten av et nytt sykehjem og ta del i et nytt arbeidsmiljø
 • Turnus 
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordning

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Inger Marit Elvestrøm Biagi, Avdelingsleder, 48998296

Arbeidssted

Valhallvegen 1
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4782782196
Stillingsprosent: 80%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 31.05.2024