Kirkenær barnevern- og omsorgssenter har sju avdelinger og en felles administrasjon på Kirkenær i Grue kommune, 35 km nord for Kongsvinger.
Vi har også en avdeling for spesialiserte fosterhjem i Brumunddal som består av 23 hjem som gir et tilbud til barn i alderen 12 – 18 år. Våre fire barnevernsavdelinger gir et tilbud til 11 barn i alderen 8-18 år. To av barnevernsavdelingene våre jobber etter Omsorgs- og Endringsmodellen, og to er i implementeringsfasen av NMT. Våre tre avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere gir et omsorgstilbud til barn under 15 år som kommer alene og søker om beskyttelse i Norge. Omsorgssenteret er organisert i tre avdelinger med til sammen 21 plasser, en avdeling for barn og to avdelinger for ungdom.

Vi søker etter tilkallingsvikarer og sommervikarer. Stillingene er fordelt på våre 7 avdelinger på Kirkenær. Stillingene er i turnus og vi har både to-delt turnus med mulighet for 16-timersvakter, langturnus og egne nattevakter.

Intervjuer vil bli gjort fortløpende.

Arbeidsoppgaver

Som miljøterapeut på en av våre avdelinger vil du få jobbe sammen med kollegaer med bred faglig kompetanse innen ordinært barnevern og enslige mindreårige asylsøkere. Arbeidsoppgavene vil være varierte, givende og utfordrende. Arbeidshverdagene er ikke for alle, da den inkluderer uforutsigbare og krevende situasjoner og kriser som må håndteres. Vi trenger trygge voksene som har erfaringer med å gjøre en forskjell for barn og unge i en vanskelig periode i livet sitt. For å kunne møte barn og unge i vanskelige livssituasjoner er det viktig at du har et avklart forhold til din egen historie og livsbelastninger.
 
Du deltar aktivt i det daglige omsorgsarbeidet på avdelingen sammen med dine kollegaer. Dette krever at du har en god forståelse av miljøterapi og traumebasert omsorg, og at du er nysgjerrig, undrende og villig til å tilegne deg ny fagkunnskap.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker fortrinnsvis søkere med minimum treårig relevant høyskoleutdanning, tilsvarende 180 studiepoeng/bachelorgrad som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier.
 • Andre relevante helse- og/eller sosialfaglige  utdanninger kan også være aktuelt.
 • Søkere uten fullført relevant utdanning eller studenter som har gjennomført minimum 90 studiepoeng vil bli vurdert om søkermassen ikke skulle representere tilstrekkelige antall søkere med endt bachelorutdanning. 
 • Krav om førerkort klasse B.
 • Krav om personlige egenskaper der vi legger særlig vekt på faglig integritet, samarbeidsevner, relasjonsbygging og en robust personlighet.

Det er ønskelig at du har:

 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • evne til å beherske bruk av elektronisk IKT-verktøy
 • erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med barn og traumebasert omsorg
 • erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med barn som har en flerkulturell bakgrunn

Personlige egenskaper

Hvem ser vi etter?

 • Du som innehar et verdigrunnlag i tråd med Bufetats visjon, menneskesyn og verdier.
 • Du som er imøtekommende, liker å jobbe med barn og unge og har et bevisst forhold til egne verdier.
 • Du som har evnen til å skape relasjoner som er virksomme i miljøterapeutisk arbeid.
 • Du som tåler ulike uttrykk, og søker hjelp når egen følelseshåndtering hemmer det miljøterapeutiske arbeidet.
 • Du som søker faglig utvikling og gir og tar imot veiledning.
 • Du som har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Jobben vil passe for deg som har evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og strukturert, samtidig som du kan jobbe godt i et team.
Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

Hva får du hos oss?

 • Som miljøterapeut hos oss vil du først og fremst få mulighet til å være med på å skape en meningsfull forskjell for barn og ungdom som trenger det aller mest.
 • Du vil få en arbeidshverdag med mange spennende utfordringer.
 • Du vil få mulighet til å jobbe innenfor et spennende område der internasjonale hendelser er med på å påvirke hverdagen.
 • Du vil få jobbe i et hektisk og dynamisk arbeidsmiljø sammen med positive og engasjert kollegaer med høy fagkompetanse.
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr 466 600 – 565 900 pr. år (ltr. 45-58).
 • Studenter med fullført minst 90 studiepoeng lønnes i stillingskode 1488 miljøterapeut, pt. kr. 443 000 – 495 200 pr. år (ltr. 41-49)Andre brukerrettede fagspesifikke stillingskoder kan benyttes i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

 

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
 • Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Inger Helene Ulfsbøl, Stedfortreder, 46617149, inger.ulfsbol@bufetat.no
Marina Seigerud Moe, Enhetsleder, 46617014, marina.seigerud.moe@bufetat.no

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bufetat

Referansenr.: 4751496543
Stillingsprosent: 0%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 31.05.2024