Har du hjerte for å jobbe med hjemmebasert omsorg og lyst til å jobbe i hjemmetjenesten i sommer? Vi jobber for at brukerne skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig ved bruk av faglig kompetanse og kunnskap.
Arbeidshverdagen er spennende og variert hvor vi hjelper til med helsetjenester hjemme hos brukerne, i tillegg til omsorgsboligene.

Ved å jobbe hos oss vil du få brukt og utviklet din kompetanse i en hektisk og varierende arbeidsdag. Vi har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med mye mestring og latter i hverdagen. Være med til å sikre forsvarlige og gode tjenester til innbyggerne i kommunen.

Hjemmetjenesten i Nord-Odal har ansvar for hjemmetjenesten, praktisk bistand og døgnbemannet omsorgsbolig. Det er stor bredde i i pasientgruppene, både når det gjelder alder og medisinsk behov.
Vi er inndelt i to geografiske områder med felles base på Sand. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå brukere med hjemmebasert omsorg hvor vi utøver pleie og omsorg etter brukernes behov
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid på tvers av enheter i kommunen
 • Dokumentere i fagsystemet Profil

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som har interesse for faget og et ønske om å hjelpe personer med ulike behov
 • Gjerne med autorisasjon som sykepleier, helsefagarbeider, eller annen relevant utdanning innenfor helse
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Søkere med annen språkbakgrunn bør ha dokumentert norsk kunnskap på minimum nivå med bestått norsk kurs B2
 • Førerkort for personbil er et krav for å jobbe hos oss

Politiattest må fremvises før oppstart 

Personlige egenskaper

 • Du må mestre situasjoner og oppgaver av ulik karakter
  Du må kunne ta ting på sparket og takle uforutsette hendelser
  Være motivert, strukturert og faglig engasjert
  Ha evnen til å sette deg inn i ulike diagnoser og behandlingsformer

  Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø med variert og spennende arbeidshverdag
 • Opplæring og veiledning
 • Raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Faglig gode kollegaer
 • Opplæring og veiledning
 • Lønn i henhold til Hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Kontaktinformasjon

Jan-Even Rønning, Enhetsleder Nord-Odal sykehjem, 99528532

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4752596691
Stillingsprosent: 0%
Vikariat
Søknadsfrist: 01.04.2024