Har du et ønske om å jobbe i helse og mestring? Da kan du være den vi trenger i sommer!

Langelandhjemmet søker ferievikarer som ønsker en spennende og utfordrende jobb til sommeren. Vi trenger vikarer både på dag, kveld og natt til somatisk, palliativ, demens, og alderspsykiatrisk avdeling i tidsrommet uke 25 -34. Det er foretas fortløpende inntak av vikarer i hele utlysningsperioden og frem til søknadsfristen utløper.

Arbeidsoppgaver

 • Ha tilsyn med og ansvaret for brukerne med ulike hjelpebehov og utfordringer
 • Personlig hygiene og oppgaver knyttet til ernæring etter individuelle behov og gjeldende rutiner
 • Legge til rette for aktivisering
 • Gi veiledning til brukere og pårørende, og bidra til et godt samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring foretrekkes, men er ikke et krav
 • Studenter og elever innen helserelaterte utdanninger oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Motivert for å jobbe med mennesker
 • Engasjert og interessert
 • Evner til å jobbe selvstendig, men også i team
 • Viser respekt, er lojal, positiv og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på høyt nærvær
 • To-delt turnus, dag, kveld og helg
 • Egen turnus for arbeid på natt
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

 • Gyldig politiattest må fremvises før oppstart

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Yvonne Sørensen, Avdelingsleder, 96 94 80 54
Marianne Vikertorpet, Avdelingsleder, 48 99 87 24
Annicka Utgaard , Avdelingsleder, 47 69 62 55

Arbeidssted

Valhallvegen 1
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4749631866
Stillingsprosent: 0%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 01.06.2024