Sør-Odal kommune søker en trygg, involverende og engasjert kommunalsjef med ansvar for kommuneområdet barn og unge. Som kommunalsjef barn og unge vil du ha det overordnede ansvaret for å sikre kvalitet og utvikling i tjenestene til barn og unge, og du vil spille en nøkkelrolle i å bygge opp en stabil og tillitsfull ledelsesstruktur etter en periode med betydelige endringer.

Du vil få det overordnede ansvaret for enhetene skole, barnehager, PPT, barnevern, helsestasjon samt kulturskolen. Videreutvikling av vårt arbeid innen skoleområdet vil stå sentralt i ditt arbeid. Sør-Odal kommune samlet i 2019 alle de mindre skolene i en felles grunnskole 1-10 for alle kommunens elever; Glommasvingen skole med 800 elever og 130 ansatte. Bakgrunnen var at man ønsket å bygge en framtidsrettet og samlende grunnskole. Skolen er blitt tilført en rekke ressurser for å styrke kvalitetsutviklingen og inngår blant annet i Oppfølgingsordningen i regi av Utdanningsdirektoratet/statsforvalteren.

Gjennom din rolle som kommunalsjef barn og unge, vil du i tett samarbeid med enhetslederne på området, legge til rette for god faglig utvikling, godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold både for elevene og de ansatte. Du vil arbeide tett med kommunedirektøren, folkevalgte og lederne i andre sektorer for å realisere kommunens visjoner for oppvekstområdet.

Som kommunalsjef vil du rapportere til kommunedirektøren og inngå i kommunens toppledergruppe. I Sør-Odal kommune legger vi vekt på et godt tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Det er viktig for oss at ledergruppen fungerer som et lag og at samspillet mellom politikk og administrasjon er velfungerende. 

Vi ser etter deg som har solid ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor, og som har god forståelse for kompleksiteten i oppvekstfeltet. Du må ha evnen til å navigere i et landskap preget av endring, og ha kompetanse til å lede et mangfold av fagpersoner mot et felles mål. Du vil få en unik mulighet til å påvirke og forme fremtidens oppvekstvilkår i Sør-Odal, og bidra til at barn og unge får de beste forutsetningene for læring og utvikling.
.
Som kommunalsjef vil du ha ansvar for å:

 • Utvikle og implementere strategier for kvalitetsforbedring i tjenestene til barn og unge
 • Lede og motivere ansatte gjennom en tydelig og inkluderende ledelsesstil
 • Samarbeide tett med enhetsledere og andre ansatte for å skape en felles kultur, gode systemer og strukturer
 • Sikre god kommunikasjon nedover, oppover og på tvers i organisasjonen
 • Håndtere økonomiske rammer og ressursallokering på en effektiv og bærekraftig måte

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring innen oppvekstområdet, helst skoleledelse
 • Gjerne relevant kompetanse fra eller kunnskap om grunnskolen 
 • En fordel med erfaring fra ledelse av endrings- og utviklingsprosesser
 • God økonomiforståelse
 • En fordel med erfaring fra arbeid med tillitsvalgte
 • Ønskelig med erfaring fra dialog med folkevalgte/forståelse for politisk styring

Ønskede egenskaper:

 • Tydelig, trygg og tillitsbasert leder
 • Gode relasjonelle egenskaper
 • Strategisk og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter – muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • En sentral og innflytelsesrik stilling i kommunens ledelse
 • Muligheten til å gjøre en forskjell for barn og unges oppvekst og utvikling
 • Et dynamisk arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt en av våre rådgivere i Skagerak Consulting, May-Britt Nordli, 913 04 874 eller Tom R. Gogstad, 951 75 241. Du kan også kontakte konstituert kommunedirektør Ann Helen Stangnes, 400 23 338,  i Sør-Odal kommune.

Søknad med CV sendes snarest i vårt digitale søknadssystem innen søknadsfristens utløp.

Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

————————————————————————-

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no
Følg oss på LinkedIn hvis du ønsker å holde deg oppdatert på stillingene vi legger ut: Skagerak Consulting