Har du en særskilt interesse for personer med kognitiv svikt og er en åpen, tålmodig og engasjert person?
Kan du bidra med faglighet, engasjement, humor og medmenneskelighet til de menneskene som bor hos oss?

Da er det deg vi ønsker oss til en av våre avdelinger for kognitiv svikt!
Stillingen innebærer tredelt arbeid i turnus med dag/kveld fra mandag til fredag og helg på natt.  Eidskog Helsetun er et fremadrettet sykehjem med teknologiske løsninger og nytt digitalt system for legemidler. Teknologiske løsninger som digitalt tilsyn, fallsensor og adgangskontroll er nylig innført.
Helsetunet har 4 avdelinger, 1 korttidsavdeling med 1 KAD plass, 2 avdelinger for personer med kognitiv svikt og 1 avdeling for somatikk. I tillegg har vi kjøkken og kantine. Vi har sykehjemslege i 80% stilling og fysioterapeuter og ergoterapeut har kontorer i tilknytning til korttidsavdelingen. Helse og omsorgstjenesten i Eidskog er i stor grad samlokalisert og dette fremmer et godt tverrfaglig samarbeid.

Tilsetting snarest mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Forestå medisinering etter legens forordning og gjeldende retningslinjer. 
 • Å delta i oppgaver vedrørende pasienter og i avdelingen.
 • Veiledning av pasienter, pårørende og kolleger.
 • Veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen. 
 • Pårørende samarbeid.
 • Regelmessig ansvar som teamleder med ansvar for fordeling av daglige oppgaver i avdelingen.
 • Å bidra til kvalitetsutvikling gjennom planer, oppgaver, tiltak og evaluering.
 • Bidra til refleksjon over egen praksis og etiske dilemmaer.
 • Være med på å planlegge sykepleietjenesten inn i fremtiden.
 • Ambulerende vakter utenpå teamet på kveld og helg

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du har:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Gode digitale kunnskaper.
 • Fokus på personsentrert omsorg, brukermedvirkning og "Hva er viktig for deg"?
 • Engasjement for å jobbe pasientnært.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Interessert i å ta til deg ny kunnskap og delta i kvalitetsutvikling.
 • Evne til å ta i bruk teknologiske løsninger.
 • Politiattest må fremvises ved ansettelse.
 • 3.års studenter oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og endringsvillig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God relasjonsbygger.
 • Ansvarsbevisst og pålitelig.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gode evner til å koordinere og planlegge oppgaver.
 • God formidlingsevne og språkforståelse.
 • Tålmodig og effektiv.
 • Ærlig, raus og nysgjerrig.

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Engasjerte, trivelige og inkluderende kolleger.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Høy andel høyskoleutdannede.
 • Involvering og medbestemmelse.
 • Vår visjon: "Trygghet og tillit".
 • Gode pensjonsordninger-KLP.

Kontaktinformasjon

Anita Johansen, Leder, +47 62833923

Arbeidssted

Dalåsen 4
2230 Skotterud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidskog kommune

Referansenr.: 4793729201
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.05.2024