Vil du være med å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Kongsvinger kommune?

Enhet for institusjonstjenester i Kongsvinger kommune består av Roverudhjemmet , Langelandhjemmet og Skyrud Demenssenter med  lang- og korttidsplasser. Vi har et ISO sertifisert kvalitetssystem. Vi ønsker å ivareta en høy etisk standard, vi har faglige ambisjoner, et høyt fokus på kvalitet og trenger kompetanse i alle ledd for å innfri på dette. Vårt felles mål er å bidra til at pasientene får mulighet til å opprettholde sine ressurser og være delaktig i eget liv.

Det er ledig stilling som sykepleier ved Skyrud Demenssenter. Skyrud har tre langtidsavdelinger, en korttids – og en forsterket skjermet avdeling. Du må ha interesse for denne pasientgruppen og samtidig ønske å bidra til et bredt og godt fagmiljø med engasjerte kollegaer. Det jobber både sykepleier og helsefagarbeidere ved avdelingen. Enheten har også egen sykehjemslege. 

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglige oppgaver 
 • Legemiddelhåndtering
 • Ivareta pasientens ressurser og gi individuell oppfølging tilpasset den enkelte pasients behov, ressurser og mål
 • Veilede pasienter og pårørende, samt bidra til et godt samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant praksiserfaring er en fordel
 • Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning er ønskelig
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner som skaper tillit
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel, og har høy arbeidskapasitet
 • Respektfull opptreden og er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet 
 • Verdsetter andres kompetanse og deler av sin egen 
 • Selvstendig, men samtidig trives med å jobbe i team

Personlig egnethet vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

 • Muligheter for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med oppmerksomhet på et høyt nærvær
 • Mulighet for kompetanseheving 
 • Turnus
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Snarlig tiltredelse 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Hanne Kristin Rasch, Avdelingsleder, +47 91 80 28 66, Hanne.kristin.heiberg-Rasch@kongsvinger.kommune.no

Arbeidssted

Skyrudvegen 24
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4759352979
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 19.02.2024