Intensivseksjonen består av intensiv og postoperativ enhet i tillegg til dagkirurgisk enhet. Intensiv enhet har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Dagkirurgisk enhet har 10 plasser. Vi er en generell
intensivenhet med både indremedisinske og kirurgiske pasienter.

Vi har ledig 100 % vikariat i perioden 01.05.2024 til 30.04.2025 med mulighet for forlengelse som sykepleier/intensivsykepleier ved intensiv og postoperativ seksjon Kongsvinger.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Maskebehandling
 • Respiratorbehandling
 • Sentralovervåkning
 • Støttefunksjoner for andre avdelinger
 • Postoperativ overvåking av nyopererte pasienter

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier/intensivsykepleier
 • Erfaring fra intensiv avdeling 

Personlige egenskaper

 • Se verdien av og har evnen til å samarbeide tverrfaglig
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har engasjement og evne til nytenking
 • Være serviceinnstilt og fleksibel
 • Ha evner til å jobbe effektivt og å kunne takle høyt arbeidstempo
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til sentrale avtaler
 • Godt arbeidsmiljø og fagmiljø
 • Fleksibel turnus

Kontaktinformasjon

Erik Eggers, Seksjonsleder (sykepl/jordmor), +4745800398

Arbeidssted

Parkvegen 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4793649591
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.05.2024
Sluttdato: 30.04.2025
Søknadsfrist: 02.05.2024