Vi søker etter en engasjert spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og med behandler kompetanse. 

Stillingen er lokalisert i virksomhet helse/fagavdeling psykisk helse- og rustjenesten med base på Eidskog Helsetun 4 etg.  Avdelingen består for øvrig av Helsetunet 1A/ambulerende team og Mulighuset aktivitetshus.

Søkere uten behandler kompetanse vil ikke bli vurdert. 

Oppstartdato medio Aug-24, eller etter nærmere avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av forskjellige psykiske lidelser
 • Medikamenthåndtering
 • Støttesamtaler
 • Bidra til ivaretagelse og opprettholdelse av psykisk helse, fremme fysisk helse og sosial aktivitet
 • Deltakelse i ansvarsgrupper/samarbeidsmøter internt og eksternt, i tillegg til pårørende arbeid
 • Yte praktisk bistand, arbeide aktivt med motivasjons og endringsarbeid
 • Observere, rapportere og dokumentere i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk
 • Bidra til god tverrfaglig samhandling og informasjonsflyt
 • Veiledning av nyansatte og studenter

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid med norsk autorisasjon
 • Behandler kompetanse innenfor flere flere av følgende fagområder; EMDR, traumestabilisering, IMR, psykoedukativt familiearbeid, voldsrisikovurdering og behandling av angst og depresjon ut i fra kognitiv modell. 
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid.
 • God kjennskap til aktuelle lovverk og kommunal forvaltning
 • Gode IKT kunnskaper
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Du har erfaring med relasjonsbygging og etterlattarbeid.
 • Erfaring fra arbeid innenfor psykisk helsearbeid, med samtaler og samarbeid med aktuelle instanser. 
 • Søkere med erfaring både fra kommunalt psykisk helsearbeid og i tillegg med erfaring fra spesialisthelsetjenesten vil bli foretrukket
 • Førerkort klasse B
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting

Personlige egenskaper

 • Systematisk, strukturert, stor arbeidskapasitet, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Tåler uforutsigbare dager – oppgaver og brukere – både i team og i alene arbeid
 • Kan gi tydelige tilbakemeldinger til brukere og kollegaer
 • Kan gjøre daglige risikovurderinger mtp. egen/kollegaers og brukers sikkerhet
 • Du er faglig oppdatert, engasjert og har positive holdninger
 • Evne til å skape god kontakt med brukere
 • Være bidragsyter til å ta vare på et godt arbeidsmiljø
 • Velutviklet evne til å samarbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å lytte samtidig være klar og tydelig
 • Du har interesse og entusiasme for faget og faglige utfordringer, samt ønske om personlig faglig utvikling
 • Uredd for å kunne takle forskjellige arbeidsoppgaver
 • Positiv og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for selvutvikling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Pensjonsordning i KLP

Kontaktinformasjon

Monica Åsberg, Leder psykisk helse- og rustjenesten , +47 400 34 594, monica.asberg@eidskog.kommune.no

Arbeidssted

Dalåsen 4
2230 SKOTTERUD

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidskog kommune

Referansenr.: 4710781779
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 20.05.2024