Helsetunet 1 a og ambulerende team søker etter en engasjert sykepleier/vernepleier, 100% fast stilling

Du har et særskilt interesser for mennesker som sliter med psykiske lidelser og/ eller rusproblematikk.

Du er trygg på deg selv, åpen, tålmodig engasjert innenfor fagområdet. Du bidrar med faglighet, engasjement, humor og medmenneskelighet til akkurat denne bruker gruppen. I tillegg til at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og har god arbeidskapasitet?

Da ønsker vi deg vi med på laget! To delt turnus med helgevakter.

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk oppfølging inkl. pårørende arbeid.
 • Herunder koordinering og / eller deltakelse i ulike samarbeidsfora rundt brukere, utarbeidelse av IP, og utarbeidelse av konkrete handlingsplaner/ ukeplaner med tiltak.
 • Primær- og sekundær kontakt oppgaver.
 • Ha et særskilt ansvar for kvalitetsarbeidet.
 • Arbeide målbevisst med faglig engasjement for å oppnå fastsatte mål.
 • Veilede kollegaer, samarbeidspartnere og studenter/lærlinger. Være en god rollemodell.
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører.
 • Medikamentell håndtering – dossering, utlevering. I tillegg LAR oppfølging. 
 • Bo veiledning.
 • Støttesamtaler.
 • Tilegne seg kompetanse om Eidskog kommunes fagsystemer, herunder sikre god dokumentasjon.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du har: 

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier, må du ha.
 • Relevant erfaring fra fagfelt somatikk, psykiatri og rus.
 • Erfaring fra både 1. og 2 linje tjenesten er ønskelig.
 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Generell god IKT – kompetanse.
 • Interessert i å ta til deg ny kunnskap og delta i kvalitetsutvikling.
 • Engasjement for å arbeide brukernært.
 • Krav om politiattest ved tilbud om stilling.
 • Førerkort klasse B, tjenesten har leasing biler.
 • Kan gjøre selvstendige prioriteringer ut fra:
  – brukers vedtak
  – gjeldende lovverk
  – avdelingens rutiner
  – aktuell situasjon
  – brukers behov

Personlige egenskaper

 • Positiv og løsningsorientert, med god arbeidskapasitet,  du må ha gode evner til å koordinere og planlegge oppgaver. 
 • Stor fleksibilitet og samhandlingsevne.
 • Evne til å arbeide i team.
 • Gode samarbeidsevner både internt og eksternt. 
 • En god relasjonsbygger.
 • Interesse og entusiasme for faget og faglige utfordringer.
 • Ansvarsbevisst og pålitelig.
 • Tålmodig og effektiv.
 • Ærlig, raus og nysgjerrig.
 • Du har en trygg personlighet, takler stress og vanskelige situasjoner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • En variert og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. 
 • Involvering og medbestemmelse.
 • Vår visjon "Trygghet og tillit".
 • Gode pensjonsordninger – KLP.

Kontaktinformasjon

Monica Åsberg, Leder, +4740034594, monica.asberg@eidskog.kommune.no

Arbeidssted

Dalåsen 4
2230 SKOTTERUD

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidskog kommune

Referansenr.: 4802390450
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.09.2024
Søknadsfrist: 01.07.2024