LEDIG STILLING 100 % SOM TEAMKOORDINATOR FACT Kongsvinger region og Nes

FACT er en behandlingsmodell som skal gi oppfølging og behandlingstilbud til pasienter fra kommuner, med alvorlig psykisk lidelse og ROP-lidelse, som ikke nyttiggjør seg eksisterende tjenester. FACT er et tverrfaglig sammensatt team bestående av overlege, psykolog, sykepleier/vernepleier/ sosionom/ergoterapeut, brukerspesialist, arbeidsspesialist. Nasjonal kompetansetjeneste ROP vil drive følgeforskning av teamets arbeid.

Sykehusets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.
FACT organiseres i et samarbeid med Kongsvinger, Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Nes kommune og NAV, som et eget team organisatorisk plassert i DPS, under etablert seksjon, som er DPS Kongsvinger poliklinikk.

Teamkoordinator skal være faglig operativt ansvarlig for utvikling av teamet. 100% stilling som er delt mellom to funksjoner – 50% teamkoordinator 50% case manager (personlig veileder) i direkte klinisk arbeid. Stillingen er plassert i linje, med seksjonsleder som nærmeste leder. Teamkoordinator er en funksjon som til enhver tid tildeles fra seksjonsleder, ved endringer i organiseringen kan funksjonen frafalle.
Driften følges for øvrig opp av et driftsråd, som er sammensatt av alle involverte parter.

FACT-teamet yter fleksible tjenester i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på hverdager og holder til i nyoppusset kjellerlokale på BUP Kongsvinger, hvor det er daglig oppmøtested og ladeplasser for tjenestebiler. FACT-teamet samarbeider nært med øvrige enheter i DPS, andre deler av psykisk helsevern, samt fastleger og primærhelsetjenesten, legevakt, NAV, somatisk sykehus, barnevern, politi m.v

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

*Fagansvarlig for FACT-teamet.
*Utvikling av teamet.
*Koordinering av teamets arbeid.
*Planlegging, evaluering og rapportering til avdelingsleder og driftsråd.
*Sikre pasientflyt, dokumentasjon og overholdelse av frister.
*Sikre at pasientoppfølging – og behandling blir drøftet tverrfaglig.
*Motta og behandle henvisninger i samarbeid med eget inntaksteam.
*Ha oversikt over aktive pasienter og sikre at de til enhver tid etablerte avtaler og tiltak gjennomføres.
*Delta aktivt i daglig drift og ha et overordnet ansvar for fordeling av pasienter i teamet.
*Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
*Ivareta dokumentasjon i DIPS og andre fagsystemer i henhold til journalforskriften.
*Lede teamets møter med god struktur og faglig refleksjon.
*Sikre samarbeid internt og eksternt, herunder å etablere avtaler der det er nødvendig.

Kvalifikasjoner

*Minimum 3-årig høgskole-/universitetsutdanning, helse og sosialfag.
*Relevant videreutdanning.
*Erfaring med brukergruppen er et krav.
*Svært relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet.
*Må ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

*Fleksibel og endringsdyktig.
*Selvstendig og robust.
*Strukturert.
*Ansvarsbevisst.
*Gjennomføringsevne.
*Gode kommunikasjonsevner.
*Gode samarbeidsevner.
*Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

Sentral beliggenhet

Gode velferdstilbud for ansatte

Mulighet for bolig og barnehage

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag