Vil du være med å utvikle tjenestene  i helse og mestring?

Hjemmebaserte tjenester i Kongsvinger består av hjemmesykepleie, ambulerende  natt tjeneste, personlig assistanse, seniorsenter og dagsenter for eldre.  Hjemmesykepleie sone Brandval er stasjonert på Roverud og yter tjenester til  hjemmeboende i distriktet Roverud – Brandval – Lunderseter. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet og tilrettelegges for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Målsetningen er at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig. Kommunen har som mål å møte framtidens utfordringer med god kvalitet og ressurseffektive tjenester. 

Vi søker deg som trives med å jobbe selvstendig og i team, er løsningsorientert og tar utfordringer.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie i henhold til gjeldende krav til kvalitet
 • Kartlegge, iverksette og evaluere tiltak i tråd med hverdagsmestring og brukermedvirkning
 • Iverksette tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen
 • Samarbeide med andre tjenesteutøvere og samarbeidspartnere
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kolleger
 • Aktivt bidra til at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Relevant praksiserfaring som sykepleier er ønskelig
 • Kjennskap til hverdagsmestring og -rehabilitering
 • Stor interesse for brukermedvirkning og ivareta pasientens ressurser
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Førerkort klasse B

Vi oppfordrer også 3. års studenter til å søke

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Pålitelig og har høy arbeidskapasitet
 • Fleksibel og med rask omstillingsevne
 • Må tåle i perioder høyt arbeidstempo, og kunne prioritere de viktigste oppgavene først
 • Evne til å  jobbe selvstendig og i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Mulighet for relevant kompetanseutvikling
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fokus på helsefremmende turnus
 • Tiltredelse etter avtale
 • Mentoroppfølging av nyansatte
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på økt nærvær

Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Enheten har leasingbiler
 • Snarlig tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no 

Kontaktinformasjon

Anne Marie Johansen, Avdelingsleder, +47 913 52 120

Arbeidssted

John Ruuds veg 3
2216 Roverud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4753936096
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 20.02.2024