Hjemmetjenesten i Sør-Odal er i en spennende og rivende utvikling, og vi jobber aktivt for å ruste oss for fremtiden.
Vårt fremste mål er å kunne gi tjenester av god kvalitet og kontinuitet. Dette for at våre tjenestemottakere kan leve gode liv i egne hjem.
Vi er nå på jakt etter sykepleiere som har et ønske om å være med og videreutvikle våre hjemmetjenester.
 
Hjemmesykepleien jobber teambasert innen fagområdene kognitiv svikt og psykiske utfordringer, den multisyke pasienten, og pasientforløp – rehabilitering – palliasjon.
 
Vi har ledig to faste 100 prosent stillinger som sykepleier. Vi søker etter en sykepleier i teamet kognitiv svikt og psykiske utfordringer og en sykepleier i teamet innenfor tidlig pasientforløp, rehabilitering og palliasjon.
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging, i tråd med gjeldende krav til kvalitet og faglig forsvarlighet
 • Være forberedt på å jobbe på tvers av de ulike teamene med å utføre sykepleieoppgaver
 • Veilede og stå for opplæring til andre faggrupper, nytilsatte og studenter
 • Være aktiv pådriver for å skape et godt arbeids- og fagmiljø

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie, gjerne med relevant videreutdanning
 • Gjerne erfaring fra å gi helsehjelp i private hjem
 • Gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • Kunne benytte elektroniske journalsystemer og annet teknologisk behandlingsutstyr. Gjerne med kjennskap til vårt dokumentasjonssystem Profil
 • Førerkort kl.B. Det må påregnes bruk av egen bil i tjenesten i enkelte tilfeller
 • Godkjent politiattest må leveres før oppstart

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og samhandle godt i team
 • Stor arbeidskapasitet, håndtere akutte hendelser og situasjoner
 • Kunne prioritere og delegere
 • Pålitelig og ansvarsfull
 • Ryddig og strukturert
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med på å utforme og videreutvikle hjemmesykepleien i Sør-Odal
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og vokse faglig, med visshet om at du har dyktige kollegaer i ryggen
 • Varierte arbeidsoppgaver og arbeidsdager
 • Jobbe i team i et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for å leie firmahytte 
 • Gode pensjonsvilkår i KLP

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Engeflaen, Avd.leder Hjemmetjenesten, +47 47483196
Mari-Anne Joramo, Avdelingsleder, 47452108

Arbeidssted

Øgardsvegen 2
2100 SKARNES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4818468407
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.06.2024