Avdeling Hjemmetjenesten er en av 3 avdelinger i Enhet for hjemmebaserte tjenester og består av ca. 34 fast ansatte som gir hjemmesykepleie til tjenestemottakere som bor i egne hjem i kommunen. Avdelingen drifter også et dagsenter for personer med demens. Avdelingen er inndelt i ulike fagteam. Avdelingen yter hjemmesykepleie og har ansvar for oppfølging av trygghetsanrop. Tjenesten ytes etter enkeltvedtak. Til sammen har avdelingen ca. 300 pasienter/ brukere.
Avdelingen har behov for TILKALLINGSVIKARER som kan arbeide ved ansattes fravær på dag, kveld og helg. Avdelingen har som mål å satse på faglig utvikling og yte tjenester av god kvalitet til våre innbyggere. Ønsker du å være med å bidra til økt livskvalitet og egenmestring slik at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig? Da kan dette være jobb for deg.
Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, sykepleierstudenter og elever/studenter innenfor relevant område, eller deg som har erfaring fra pleie- og omsorgssektoren og kanskje har lyst til å utdanne deg innen faget. Du vil få nødvendig opplæring.

Det vil være fortløpende ansettelser i utlysningsperioden.

Arbeidsoppgaver

Gi nødvendig helsehjelp (hjemmesykepleie) til hjemmeboende personer i henhold til vedtak, lovverk og gjeldene krav til kvalitet.
Vektlegge tjenestemottakers egenmestring i hverdagen og bidra til at brukerne opplever trygghet og mestring.
Arbeide tverrfaglig med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere.
Dokumentere, observere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenestemottaker, pårørende og samarbeidende helsepersonell.
Rapportering og dokumentasjon i Profil i henhold til gjeldende lovverk.
Aktivt bidra til at arbeidsmiljøet er forsvarlig, helsefremmende og inkluderende.

Kvalifikasjoner

Søker må være over 18 år.
Relevant utdanning og/eller yrkeserfaring.
Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Må ha førerkort i klasse B og disponere egen bil.
Du må ha fullført legemiddelhåndteringskurs før tiltredelse. Vi gir deg dette kurset.
Opplæringspakke for vikarer. Dette kurset får du av oss.
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, motivert og engasjert.
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og har evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Du har gode samarbeidsevner, opptrer respektfullt og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Du har god arbeidskapasitet og mestrer en aktiv hverdag.
 • Du er ansvarsfull og nøye og spør hvis det er noe du lurer på.
 • Personlig egnethet.
 • Har fokus på å yte gode tjenester til kommunens innbyggere.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Opplæring og veiledning.
 • Avdelingen har leasingbiler.
 • Tiltredelse etter avtale.
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsavtale.
 • Profil benyttes som elektronisk dokumentasjonssystem.

Kontaktinformasjon

Anne Kjersti Sætre, Avdelingsleder, +47 62942090

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Grue kommune

Referansenr.: 4696630077
Stillingsprosent: 80%
Annet
Startdato: 01.09.2023
Søknadsfrist: 01.12.2023