Har du lyst til å bli toller?
Tolletaten søker deg som har relevant kompetanse og som ønsker å gjennomføre og bestå et intensivt tollfaglig opplæringsløp.
Tollere har en variert arbeidsdag med utstrakt kontakt mot publikum og næringsliv. For etaten er det viktig med en høy grad av tillit fra samfunnet. Våre tjenestepersoner må derfor opptre i samsvar med etatens interesser og utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med våre uttalte etiske retningslinjer.
Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Derfor er det viktig at tollere har omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning.
Grensedivisjonen består av syv geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for operative fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.
Kongsvinger tollsted i område Øst trenger flere tollere.
Grensedivisjonen har 2 seksjoner i Kongsvinger, med omtrent 40 ansatte. Enheten har blant annet ansvar for fysisk kontroll ved 28 grenseoverganger, blant dem Magnormoen, samt tog fra Stockholm. Ansatte i seksjonene i Kongsvinger utfører også norsk/svensk tollekspedisjon på Flisa. I løpet av 2024-25 skal en mobil skanner lokaliseres på Magnormoen. 
 
Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelorgrad er hovedregel for kvalifikasjon. Relevant fagbrev/årsstudium/kandidatstudium ved universitet/høgskole, i kombinasjon med svært relevant realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad.  

 
Du må i tillegg ha:

 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode engelskkunnskaper. Det er en fordel om du behersker flere språk
 • førerkort klasse B

 Personlige egenskaper:
Vi søker deg som 

 • er moden, med selvinnsikt og integritet
 • er nysgjerrig og initiativrik
 • er god relasjonsbygger
 • har god rolleforståelse
 • evner å skape resultater, alene og i samarbeid

Vi legger stor vekt på personlig egnethet  
Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • utviklingsmuligheter med mulighet for etter- og videreutdanning
 • stilling som tollbetjent, lønn kr. 460 600- 516 800 (lønnstrinn 44 – 52). Tillegg ved turnustjenste.  Ved fullført og bestått kompetanseløp, vil du være kvalifisert for tittelen tollinspektør
 • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • mulighet for bevegelse i arbeidstiden i inntil 1 time pr. uke
   

Stillingene vil innebære turnustjeneste med arbeid på dag, natt, kveld og helligdager. Ved slik tjeneste er det tillegg til ordinær lønn.
Fra lønnen vil det bli trukket 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). Du kan lese mer om dine fordeler som medlem på SPK sine nettsider.
Det er uniformsplikt.
 
Du må kunne levere ordinær og utvidet politiattest ved tilbud om ansettelse. 
 
Har du spørsmål om din utdanningsbakgrunn fyller kvalifikasjonskravene, eller ønsker nærmere informasjon om stillingene, ta kontakt med seksjonssjef Kjersti Bråthen eller seksjonssjef Morten Nystuen på telefon 952 43 810.
 
 
 
Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.
 
Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.
 
Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.