Ved Skotterud skole, i Eidskog kommune, er det behov for en trygg og god voksen som kan jobbe sammen med elever på 1.-4.trinn.
Skotterud skole har 215 elever på 1.-7. trinn, og 37 ansatte i skole og SFO. Vi har stort fokus på å skape et godt arbeidsmiljø for både barn og voksne, og jobber kontinuerlig med utviklingsarbeid til det beste for organisasjonen. Vi har tett samarbeid internt i kommunen, og både PPT, helse og barnevern er en naturlige støttespillere i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning.
 • Skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.
 • Bidra til godt skole-hjem samarbeid.
 • Tett samarbeid på trinn – og i hele kollegiet.
 • Bidra i laget rundt barnet – samarbeid med tjenester internt i kommunen, men også eksterne samarbeidspartnere.
 • Gjennomføre arbeidsoppgaver delegert av rektor og assisterende rektor.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning for barnetrinnet, 1.-7.trinn.
 • Kompetanse og/eller erfaring i begynneropplæring.
 • Kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid og kunnskap om gjeldende lovverk.
 • Kompetanse i bruk av digitale verktøy.
 • Erfaring med å jobbe med relasjoner/relasjonsbygging, sosialt samspill og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Erfaring med å planlegge og sette i gang læringsstøttende aktiviteter og lek.
 • Erfaring med å legge til rette for en hverdag med tydelig struktur, forutsigbarhet og klare rammer.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest etter opplæringsloven §10-9 fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er tålmodig, raus og trygg i møte med elevene.
 • Er en tydelig og trygg klasseleder.
 • Er engasjert og utviklingsorientert.
 • Ønsker å bidra i et lærende profesjonsfellesskap.
 • Behandler barn og voksne med respekt, og bidrar til å skape gode relasjoner med elever, foresatte og kollegaer.
 • Er robust og evner å sette trygge grenser. 
 • Er omstillingsdyktig i møte med elevene og finner gode løsninger.
 • Er god på å samarbeide og har gode kommunikasjonsevner. 
 • Er en tydelig voksenperson som møter ulike elever med positive forventinger.
 • Er fleksibel og håndterer en aktiv skolehverdag.
 • Bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Snarlig tiltredelse – etter avtale.
 • Givende og utfordrende arbeidsoppgaver – du utgjør en forskjell i barnas hverdag.
 • Inkluderende kolleger og et godt arbeidsmiljø, med høy faglig kompetanse.
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel.
 • Tett samarbeid med støttetjenester internt i kommunen er en del av hverdagen.
 • Tilgjengelig ledelse som ønsker å bidra inn i arbeidshverdagen til alle ansatte.
 • En variert jobb med mange muligheter til å forme hverdagen  
 • Lønn etter hovedtariffavtalen 

Kontaktinformasjon

May Nordseth, Konstituert rektor, 980 77 204, may.nordseth@eidskog.kommune.no

Arbeidssted

Ilagsvegen 13
2230 Skotterud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidskog kommune

Referansenr.: 4763685755
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 04.03.2024
Sluttdato: 31.07.2024
Søknadsfrist: 25.02.2024