Kirkenær barnevern- og omsorgssenter har i dag sju avdelinger og en felles administrasjon på Kirkenær i Grue kommune, 35 km nord for Kongsvinger.
Våre fire barnevernsavdelinger gir et tilbud til 11 barn i alderen 8-18 år. To av barnevernsavdelingene våre jobber etter Omsorgs- og Endringsmodellen, og to avdelinger er i implementeringsfasen av NMT basert miljøterapi. Våre tre avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere gir et omsorgstilbud til 21 barn under 15 år som kommer alene og søker om beskyttelse i Norge. 

Senteret vårt er i stadig utvikling og vi skal utvide senteret med flere avdelinger. Derfor søker vi nå inntil 13 våkne nattvakter i 75% stilling. Stillingene er fordelt på alle våre  avdelinger på Kirkenær. Stillingene er i turnus, med arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver

 • Som ansatt på Kirkenær barnevern- og omsorgssenter vil du være en del av en personalgruppe med bred faglig kompetanse og erfaring. Arbeidsoppgavene vil være varierte, utfordrende og krevende. Som miljøterapeut på natt vil du møte barn og ungdom som trenger omsorg, støtte og regulering i en tid på døgnet som kan være  skummel og krevende.
 • Direkte miljøterapeutisk arbeid med barn og ungdom, der god og forsvarlig omsorg med et traumesensitivt fokus er nødvendig.
 • Vaktansvar på natt.
 • Dokumentasjonsansvar i etatens fagsystem.
 • Praktiske oppgaver i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Du har fullført bachelorutdanning/180 studiepoeng innen helse- og/eller sosialfag. Andre relevante utdanninger som tilsvarer 180 studiepoeng og/eller bachelorgrad vil kunne vurderes.
 • For søkere uten relevant bachelorutdanning vil vi kunne vurderer søkere med relevant barneverns- og/eller institusjonserfaring.
 • Krav om førerkort klasse B.
 • Krav om gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Krav om å beherske bruk av IKT-verktøy.
 • Ønskelig med erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med barn og traumebasert omsorg.
 • Ønskelig med erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med barn som har en flerkulturell bakgrunn.
 • Ønskelig med kjennskap til Omsorgs- og endringsmodellen.
 • Ønskelig med kjennskap til NMT basert miljøterapi.
 • Ønskelig med kjennskap til relevant lovverk. 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • innehar et verdigrunnlag i tråd med Bufetats visjon, menneskesyn og verdier
 • er imøtekommende, liker å jobbe med barn og unge og har et bevisst forhold til egne verdier
 • har evnen til å skape relasjoner som er virksomme i miljøterapeutisk arbeid
 • tåler ulike og til tider kraftige smerteuttrykk hos andre
 • søker hjelp når egen følelseshåndtering hemmer det miljøterapeutiske arbeidet
 • søker faglig utvikling, og gir og tar imot veiledning

Arbeid på natt er ikke for alle, når det inkluderer uforutsigbare og krevende situasjoner, og kriser som må håndteres. Vi søker etter trygge voksene som har et sterkt ønske om å gjøre en forskjell for barn og unge som er i en vanskelig periode i livet. For å kunne møte barn og unge i vanskelige livssituasjoner er det nødvendig at du har et avklart forhold til din egen historie og livsbelastninger. 

Jobben vil passe for deg som har evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og strukturert, samtidig som du kan jobbe godt i et team.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Som miljøterapeut hos oss vil du først og fremst få mulighet til å være med på å skape en meningsfull forskjell for barn og ungdom som trenger det aller mest.
 • Du vil få muligheten til å møte spennende utfordringer og rom for utvikling, både faglig og personlig.
 • Du vil få mulighet til å jobbe innenfor et spennende område der internasjonale hendelser er med på å påvirke hverdagen.
 • Du vil bli del av en kollegagruppe med høy fagkompetanse.
 • Du vil være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, ungdom og familier et enda bedre tilbud.
 • En utfordrende jobb på et senter og en organisasjon i utvikling.
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr. 466 600 – 584 500 (ltr. 45-60). Ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng kan det tilsettes i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, p.t kr 524 700 – 635 400 pr. år (ltr 53-65). Andre brukerrettede fagspesifikke stillingskoder kan benyttes i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk i Bufetat. Søkere som unntas kravet om relevant bachelorutdanning innplasseres i stillingskode 1486 miljøarbeider, p.t. kr. 401 900 – 502 300 (ltr. 32-50) eller stillingskode 1488 miljøterapeut, p.t. kr. 443 000 – 516 800 (ltr. 41-52).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulikekompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingene er for tiden lagt til Kirkenær barnevern- og omsorgssenter.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden innen søknadsfristens utløp.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Marina Seigerud Moe, Enhetsleder, 46 61 70 14, marina.seigerud.moe@bufetat.no
Inger Ulfsbøl, Stedfortreder, 46 61 71 49, inger.ulfsbol@bufetat.no

Arbeidssted

Energivegen 13
2260 Kirkenær

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bufetat

Referansenr.: 4779601540
Stillingsprosent: 75%
Fast
Søknadsfrist: 21.04.2024