Beskrivelse

Karriere Innlandet Kongsvinger har ledig engasjement som faglig veileder i inntil 50% stilling innen helsefag. Prosjektet har en varighet ut juni 2025. Helselappen er et samarbeid mellom Karriere Innlandet Kongsvinger og NAV i Kongsvingerregionen for å få flere kandidater ut i helsesektoren. Helselappen skal gi grunnleggende kunnskap, ferdigheter og økt motivasjon for kandidater som ønsker en jobb eller fagutdanning i helsesektoren. Helselappen skal gjøre den enkelte kandidat bedre rustet til å tilegne seg opplæringen som blir gitt ute i helsesektoren og skape kandidater som er mer forberedt på hva som møter dem ute i arbeidslivet.  

Helselappen gjør det tryggere og enklere for helsesektoren å rekruttere og ta inn voksne i utdanningsløp innenfor helsearbeiderfaget og deltagere via NAV.  Opplæringen vil foregå inne på øvingspost. Hvert kurs er 6 timer, 3 dager i uken over en seksukersperiode. Det vil bli gjennomført 4 kurs i løpet av prosjektperioden. 

Om enheten

Karrieresenteret er en del av Enhet for voksnes læring og Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og opplæring for voksne. Karrieresenteret har blant annet karriereveiledning, videregående opplæring for voksne, og er med å tilrettelegge for desentralisert fagskole-/høyere utdanning som sine oppgaver. 

Karrieresenteret samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester med arbeids- og næringslivet, kommuner og NAV. 

Vi søker deg som

 • har relevant bakgrunn innenfor helse og omsorgsfag
 • er team-orientert, og liker å spille de rundt deg gode
 • er lærevillig, og klar til å bruke kollegene og fellesskapet til å øke egen kompetanse
 • er opptatt av å arbeide strukturert og bevarer roen selv når det er hektisk
 • har evne til å bygge gode relasjoner til deltagerne
 • har god forståelse for og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • det er en fordel om du har arbeidet med voksne deltagere tidligere
 • førerkort klasse B
 • har lang og relevant arbeidserfaring, det er en fordel om du allerede har god kjennskap til regionens kommuner/institusjoner
 • det vil være en fordel med kjennskap og erfaring innenfor fagprøvearbeid

Vi tilbyr

 • et godt og trygt arbeidsmiljø
 • muligheten til å bidra til forandringer i enkeltmenneskers liv
 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • lønn etter gjeldende avtaler
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 50% stilling i engasjement som veileder for Helselappen, med muligheter for forlengelse
 • tiltredelse 1. august
 • du vil bli ansatt i Innlandet fylkeskommune med arbeidssted Karriere Innlandet Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

 • Opplæring og veiledning til Helselappen
 • du vil samarbeide tett med NAV og kommuner i prosjektet
 • du bidrar til en sterk læringskultur og deling av kunnskap og erfaring
 • kontinuerlig faglig oppdatering

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Link til søknadsskjema: Søk her