Er du vernepleier med en liten lederspire inni deg, er glad i fag og veiledning av kollegaer og brukere. Da kan dette være jobben for deg.

Boligtjenesten i Eidskog kommune arbeider systematisk og gjennomtenkt med tilrettelegging av et livsmiljø. Personlig, sosialt og fysisk tilpasset enkeltmenneskets behov. Boligtjenesten består av 4 avdelinger, fordelt på 8 boenheter. Vi ønsker en enhet med god faglig plattform.

Rognlia er en avdeling med totalt 11 leiligheter. Avdelingen har flere beboere med vedtak etter kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven. Vi søker en vernepleier 1, som er fagleders forlengede arm.

I Rognlia jobber en stor gjeng i alle aldre. Vi innehar mye forskjellig kompetanse og erfaring, og vi liker å benytte hverandres kunnskaper og erfaringer. Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor.

Som Vernepleier 1 skal du sikre den faglige kvaliteten på tjenesteutøvelsen er i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og veiledere innenfor faget, samt for vedtatte tjenestebeskrivelser i kommunen.
Du skal sikre forsvarlig utøvelse av praksis.

Arbeidsoppgaver

Fag:

 • Forberede, planlegge, utføre, evaluere og korrigere fagutøvelsen i avdelingen
 • Ansvar for kontinuerlig veiledning og undervisning av ansatte i avdelingen
 • Veiledning og opplæring av nyansatte og studenter i vernepleierfaget
 • Påse at dokumentasjon er i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter
 • Oppfølging av rutiner i forhold til IKT (internkontroll)
 • Journalansvarlig, se gjeldende lovverk
 • I samarbeid med fagansvarlig ledelse utvikle rammebetingelser for tjenesten, herunder prosedyrer, rutiner og arbeidsfordeling
 • I samarbeid med fagansvarlig ledelse bidra til å utvikle faglige mål for tjenesten
 • Påse at pasienter/brukere har en pleieplan/IP plan og primærkontakt
 • Ansvar for avvikshåndtering og iverksetting av tiltak ved behov
 • Bidra til gjennomføring av samarbeidsmøter med Tildelingskontor, pasienter og pårørende
 • Ansvar for å søke kunnskap fra andre faglige enheter i kommunen ved behov

Personal:

 • Ansvar for gjennomføring av gruppemøter sammen med fagansvarlige for de ulike beboerne 
 • Ansvar for at nyansatte får nødvendig opplæring sammen med fagleder
 • Aktivt bidra til et godt samarbeid med kollegaer, medarbeidere og ledelse

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen vernepleie. Andre relevante høgskoleutdanninger hvor man har erfaring fra arbeid med utviklingshemmede kan vurderes
 • Veilederkompetanse
 • Kjennskap til helse og omsorgstjenestelovens kapittel 9.
 • Godkjent politiattest kreves ved tilsetting.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Engasjert og selvstendig
 • Raus og positiv med stor interesse for fagområdet.
 • Skape trygghet og gode relasjoner.
 • Ansvarsfull og omsorgsfull.
 • Gode samarbeidsevner og være fleksibel.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med fokus på faglig og personlig utvikling.
 • God forsikrings og pensjonsordning.
 • Lønn ihht gjeldende tariffavtale.

Kontaktinformasjon

Anne-Mari Furuseth, Leder, +47 62 83 39 22

Arbeidssted

Rognvegen 16
2230 Skotterud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidskog kommune

Referansenr.: 4770691088
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 14.04.2024